РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 21.9.2018г. до 21.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 9314/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.И.,
И.К.И.
    21.9.2018 8:30
2 ЧГД No 1489/2018, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     21.9.2018 9:00
3 Гражданско дело No 3345/2018, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 О.Н.С.,
Н.В.С.
ЕКСПИРИАН ЕООД   21.9.2018 9:00
4 Гражданско дело No 4388/2018, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Г.Г.,
Л.Т.Д.
Т.Х.Д.   21.9.2018 9:00
5 Гражданско дело No 4467/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.В. Т.Н.Я.   21.9.2018 9:00
6 Гражданско дело No 5441/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Е.И.,
А.Я.В.
    21.9.2018 9:00
7 Гражданско дело No 5678/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.В.В. П.Д.И.   21.9.2018 9:00
8 Гражданско дело No 6063/2018, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2018 9:00
9 Гражданско дело No 7770/2018, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2018 9:00
10 ЧГД No 10584/2018, 12 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Й.А.И. М.Д.А.   21.9.2018 9:00
11 Гражданско дело No 18030/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.П. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 711-ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЯНКОВА   21.9.2018 9:30
12 Гражданско дело No 19261/2017, 21 състав Облигационни искове между съсобственици АССЕМ ООД АССЕМ 9 ЕООД   21.9.2018 9:30
13 Гражданско дело No 3418/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Р.Т. В.Н.М.   21.9.2018 9:30
14 Гражданско дело No 3622/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Е.Н. КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД   21.9.2018 9:30
15 Гражданско дело No 4112/2018, 43 състав Делба Г.Й.И. Д.Д.Н.,
С.Н.Д.,
М.И.П.,
С.П.Г.,
И.П.П.,
С.Г.П.,
С.Щ.М.,
М.И.Й.,
С.И.Т.,
Д.И.Д.,
Т.И.Д.,
ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ ООД
  21.9.2018 9:30
16 Гражданско дело No 6526/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.Я.В.   21.9.2018 9:30
17 ЧГД No 8714/2018, 21 състав Производство по приемане на наследство по опис и др.       21.9.2018 9:30
18 Гражданско дело No 8923/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Л.Е.Б.     21.9.2018 9:30
19 ЧГД No 9656/2018, 12 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     21.9.2018 9:30
20 Гражданско дело No 11284/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.М.,
Ж.Н.К.
    21.9.2018 9:30
21 Гражданско дело No 14385/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Ч.Ц.,
Н.Ц.И.,
М.Ц.Я.,
М.Д.Н.,
Г.Е.К.,
Д.Г.Ц.,
Х.Х.Н.
ОБЩИНА ВАРНА   21.9.2018 10:00
22 Гражданско дело No 18525/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.Д.Д.   21.9.2018 10:00
23 Гражданско дело No 19557/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Ч. ЗАД АРМЕЕЦ АД   21.9.2018 10:00
24 Гражданско дело No 19/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение П.А.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА   21.9.2018 10:00
25 Гражданско дело No 792/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.А.   21.9.2018 10:00
26 Гражданско дело No 4445/2018, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЗОРА 16 ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД   21.9.2018 10:00
27 Гражданско дело No 5396/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.М. Г.М.-5. ЕТ   21.9.2018 10:00
28 Гражданско дело No 8210/2018, 12 състав Искове по КЗ И.М.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   21.9.2018 10:00
29 Гражданско дело No 10639/2018, 50 състав Делба О.Г.К. В.К.   21.9.2018 10:00
30 Гражданско дело No 5884/2017, 18 състав Делба Р.В.Д.,
В.С.С.
С.М.С.,
Й.М.С.
  21.9.2018 10:30
31 Гражданско дело No 18999/2017, 18 състав Искове по КЗ З.К.А. ЗД БУЛ ИНС АД   21.9.2018 10:30
32 Гражданско дело No 985/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.И.Д. П.М.П.   21.9.2018 10:30
33 Гражданско дело No 2006/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2018 10:30
34 Гражданско дело No 3410/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ц.Д. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   21.9.2018 10:30
35 Гражданско дело No 3478/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Н.А.   21.9.2018 10:30
36 Гражданско дело No 5760/2018, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Ф.В. ОБЩИНА ВАРНА   21.9.2018 10:30
37 Гражданско дело No 6771/2018, 12 състав Искове по КЗ К.Е.П. ЗД БУЛ ИНС АД   21.9.2018 10:30
38 Гражданско дело No 12626/2018, 50 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Д.К. Р.Х.Я.   21.9.2018 10:30
39 Гражданско дело No 11544/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.-В.М. ЕТ АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД ЕООД   21.9.2018 11:00
40 Гражданско дело No 12549/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.К.С.   21.9.2018 11:00
41 Гражданско дело No 301/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.П.А. Д.П.Н.,
Н.М.Н.
  21.9.2018 11:00
42 Гражданско дело No 857/2018, 12 състав Искове за трудово възнаграждение В.И.Б. ВЮРДИГЕС АЛТЕРН ЕООД   21.9.2018 11:00
43 Гражданско дело No 5382/2018, 43 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  21.9.2018 11:00
44 Гражданско дело No 9662/2018, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Т.К.,
И.М.М.
    21.9.2018 11:00
45 Гражданско дело No 5773/2015, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Д.Ф. М.Г.Т.,
Д.Г.Г.,
Я.Д.Я.,
Т.Б.Б.Я.,
Д.С.Т.
  21.9.2018 11:30
46 Гражданско дело No 419/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Н.Й.М.   21.9.2018 11:30
47 Гражданско дело No 1117/2018, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.Й.Б. З.М.Н.,
Е.М.К.,
Д.М.Я.,
А.С.П.,
С.С.П.,
С.Д.В.
  21.9.2018 11:30
48 Гражданско дело No 14714/2017, 39 състав Искове по КЗ Н.И.Д. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   21.9.2018 13:00
49 Гражданско дело No 17626/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМИНИОН ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ АД АГРОБУЛС ООД   21.9.2018 13:00
50 Гражданско дело No 10071/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.С.П.     21.9.2018 13:00
51 Гражданско дело No 18341/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Л.Д.П.   21.9.2018 13:30
52 Гражданско дело No 1678/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Х.С.   21.9.2018 13:30
53 Гражданско дело No 10513/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Б.Х.     21.9.2018 13:30
54 Гражданско дело No 12518/2018, 51 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Н.Н. С.К.С.   21.9.2018 13:30
55 Гражданско дело No 19260/2017, 39 състав Облигационни искове между съсобственици АССЕМ ООД АССЕМ 26 ЕООД   21.9.2018 14:00
56 Гражданско дело No 1020/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.А.,
М.Д.А.
Е.Г.Д.   21.9.2018 14:00
57 Гражданско дело No 5527/2018, 39 състав Искове по КЗ Н.В.Ч. ЗК ЛЕВ ИНС АД   21.9.2018 14:00
58 Гражданско дело No 3488/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Г. Н.А.К.,
П.А.Я.
  21.9.2018 14:30
59 Гражданско дело No 2400/2018, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.А.В. В.К.В.   25.9.2018 9:00
60 Гражданско дело No 2580/2018, 26 състав Облигационни искове между съсобственици П.И.К. ИНТЕРЕКО ЕООД   25.9.2018 9:00
61 Гражданско дело No 4641/2018, 26 състав Искове по КЗ Н.И.М. ЗД БУЛ ИНС АД   25.9.2018 9:00
62 Гражданско дело No 10013/2018, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Т.Г. Т.М.Г.   25.9.2018 9:00
63 Гражданско дело No 10918/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.К.К. К.С.К.   25.9.2018 9:00
64 Гражданско дело No 11150/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.9.2018 9:00
65 Гражданско дело No 6089/2017, 26 състав Искове по КЗ К.В.И. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   25.9.2018 9:30
66 Гражданско дело No 2978/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 31,
М.С.Б.,
Б.Н.Б.,
Б.Е.Б.
П.С.Б.   25.9.2018 9:30
67 Гражданско дело No 6382/2018, 26 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.К.Т. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД   25.9.2018 9:30
68 Гражданско дело No 10992/2018, 17 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.П.В. П.В.П.   25.9.2018 9:30
69 Гражданско дело No 10993/2018, 17 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.В.В.,
П.П.В.
П.В.П.   25.9.2018 9:30
70 Гражданско дело No 1169/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕРА ГРУП АД ГРИЙН ФАЙНЕНС ГРУП ЕООД   25.9.2018 10:00
71 Гражданско дело No 9384/2017, 49 състав Делба Д.П.Н.,
Е.Р.П.
Д.Г.Д.   25.9.2018 10:00
72 Гражданско дело No 13874/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД С.Д.Т.   25.9.2018 10:00
73 Гражданско дело No 19053/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване О.С.Ч. С.А.Г.   25.9.2018 10:00
74 Гражданско дело No 748/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.И.,
П.Б.И.
ЗОО МЕДИКЪЛ ООД   25.9.2018 10:00
75 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   25.9.2018 10:00
76 Гражданско дело No 12507/2018, 17 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.П.Й. Й.И.Й.   25.9.2018 10:00
77 Гражданско дело No 14059/2015, 17 състав Делба А.Д.А. ОЛЕГАТА ЕООД   25.9.2018 10:30
78 Гражданско дело No 15928/2017, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.Н.,
Р.Н.Н.
С.В.Г.,
М.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
М.С.Г.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Я.Д.К.,
М.Д.К.
  25.9.2018 10:30
79 Гражданско дело No 16955/2017, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.Н.,
З.А.М.
П.Е.К.   25.9.2018 10:30
80 Гражданско дело No 11636/2018, 49 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.И.И.,
Ж.Ф.И.,
Д.А.И.
    25.9.2018 10:30
81 ЧГД No 11993/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     25.9.2018 10:30
82 Гражданско дело No 15467/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.С.М.   25.9.2018 11:00
83 Гражданско дело No 16369/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Г.   25.9.2018 11:00
84 Гражданско дело No 16952/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛ ГЕР ООД ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ-ВАРНА ЕООД   25.9.2018 11:00
85 Гражданско дело No 18096/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Й.Д.,
К.Т.Д.
А.Г.Б.,
Д.Г.Р.,
И.С.Р.,
М.В.С.,
ОБЩИНА ВАРНА,
А.М.Ш.С.
  25.9.2018 11:00
86 Гражданско дело No 18996/2017, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.П.,
А.Л.П.
АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   25.9.2018 11:00
87 Гражданско дело No 2826/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2018 11:00
88 Гражданско дело No 10698/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Д.,
М.З.И.
    25.9.2018 11:30
89 Гражданско дело No 2692/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.
П.Г.Г.,
И.В.Г.
  25.9.2018 13:00
90 Гражданско дело No 2366/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Й.Г.   25.9.2018 13:00
91 Гражданско дело No 3672/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД И.Д.Д.   25.9.2018 13:00
92 Гражданско дело No 5679/2018, 24 състав Искове по КЗ ЗАД АРМЕЕЦ АД ОБЩИНА ВАРНА   25.9.2018 13:00
93 Гражданско дело No 11209/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.9.2018 13:00
94 Гражданско дело No 13673/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.9.2018 13:00
95 Гражданско дело No 15654/2017, 35 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД,
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
  25.9.2018 13:30
96 Гражданско дело No 16903/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Й.Г. Д.С.С.   25.9.2018 13:30
97 Гражданско дело No 3356/2018, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.В.Д. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   25.9.2018 13:30
98 Гражданско дело No 5243/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Р.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2018 13:30
99 Гражданско дело No 5267/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Г.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2018 13:30
100 Гражданско дело No 6212/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.П.Д. С.М.И.   25.9.2018 13:30
101 Гражданско дело No 9629/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2018 13:30
102 Гражданско дело No 9987/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Й.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2018 13:30
103 Гражданско дело No 10136/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.П.,
Б.Ш.Р.
    25.9.2018 13:30
104 Гражданско дело No 10171/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Ч.Н.,
И.С.С.
    25.9.2018 13:30
105 Гражданско дело No 10593/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака И.К.С. С.Г.С.   25.9.2018 13:30
106 Гражданско дело No 1042/2006, 35 състав Делба Ю.Н.Н. Р.Б.Т.,
А.Д.У.,
Б.Г.Я.,
Н.С.Я.,
Г.Н.Я.,
М.Н.Я.
  25.9.2018 14:00
107 Гражданско дело No 10329/2014, 31 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Т.А. Р.С.А.   25.9.2018 14:00
108 Гражданско дело No 9392/2017, 35 състав Делба С.В.П. М.К.М.,
Й.П.М.
  25.9.2018 14:00
109 Гражданско дело No 10214/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Р.П.   25.9.2018 14:00
110 Гражданско дело No 17304/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Л.И.Г.   25.9.2018 14:00
111 Гражданско дело No 18537/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.С.Д.   25.9.2018 14:00
112 Гражданско дело No 13854/2015, 31 състав Делба М.Л.С. В.Г.Ф.,
С.Г.С.,
И.П.С.,
П.Л.Г.,
Г.Л.Г.
  25.9.2018 14:30
113 Гражданско дело No 14371/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.П.В. Б.Д.С.   25.9.2018 14:30
114 Гражданско дело No 16825/2017, 35 състав Искове по КЗ С.К.П. ЗК ЛЕВ ИНС АД   25.9.2018 14:30
115 Гражданско дело No 19460/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД И.Л.   25.9.2018 14:30
116 Гражданско дело No 1446/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ И.Д.Г.   25.9.2018 14:30
117 Гражданско дело No 2525/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД П.С.М.   25.9.2018 14:30
118 Гражданско дело No 4927/2018, 31 състав Искове по КЗ С.Г.Б. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.9.2018 14:30
119 Гражданско дело No 4960/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.В.Ж. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   25.9.2018 14:30
120 Гражданско дело No 5596/2017, 31 състав Делба Й.Д.П.,
Д.К.П.
П.Д.П.   25.9.2018 15:00
121 Гражданско дело No 17987/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.А.Т. С.Д.П.,
Р.Д.Я.,
И.Р.Т.,
Р.Б.Т.,
Д.Д.В.,
Р.Д.В.,
Н.Д.В.
  25.9.2018 15:00
122 Гражданско дело No 18741/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Р.Р.,
Г.С.Н.,
Н.С.С.
В.С.В.,
Р.В.В.,
М.Г.Б.,
И.П.Б.
  25.9.2018 15:00
123 Гражданско дело No 3580/2018, 35 състав Облигационни искове от/срещу владелец А.С.А. Е.С.А.   25.9.2018 15:00
124 Гражданско дело No 9627/2018, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.М.,
Е.М.С.
Д.К.М.   25.9.2018 15:00
125 Гражданско дело No 9632/2018, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.Б.З. УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД   25.9.2018 15:00
126 ЧГД No 10502/2018, 35 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ С.П.Г.   25.9.2018 15:00
127 Гражданско дело No 12368/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Р.Ф. Б.Й.Ф.   25.9.2018 15:00
128 Гражданско дело No 14576/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД М.И.Р.   25.9.2018 15:30
129 Гражданско дело No 16229/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВИДИН ЕООД А.Г.Й.   25.9.2018 15:30
130 Гражданско дело No 18345/2017, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Б.Т. И.С.Г.   25.9.2018 15:30
131 Гражданско дело No 5131/2018, 24 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА К.В.Ш.     25.9.2018 15:30
132 Гражданско дело No 11151/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Е.Г. С.В.Б.   25.9.2018 16:00
133 Гражданско дело No 2009/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ШИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ФРИГО-СИС ЕООД   26.9.2018 9:00
134 Гражданско дело No 5624/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.В.Г. С.В.Г.   26.9.2018 9:00
135 Гражданско дело No 13662/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.9.2018 9:10
136 Гражданско дело No 13651/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.П.П.,
П.Ю.П.
Ю.П.П.   26.9.2018 9:30
137 Гражданско дело No 9617/2017, 25 състав Делба М.Д.Н. П.Д.П.   26.9.2018 10:00
138 Гражданско дело No 1163/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Я.К. МОН ВИЛ ЕООД   26.9.2018 10:00
139 Гражданско дело No 13201/2016, 25 състав Делба Т.С.Т. В.А.К.   26.9.2018 10:30
140 Гражданско дело No 18423/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.Д.П.   26.9.2018 10:30
141 Гражданско дело No 10606/2017, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.К.Ч. С.Н.С.   26.9.2018 11:00
142 Гражданско дело No 3364/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Д.М.,
А.Д.М.,
Е.Н.М.
  26.9.2018 13:30
143 Гражданско дело No 6774/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2018 13:30
144 Гражданско дело No 11464/2018, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Н.А.     26.9.2018 13:30
145 Гражданско дело No 13456/2018, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.Т.,
П.М.Т.
    26.9.2018 13:30
146 Гражданско дело No 7387/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Г.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   26.9.2018 14:00
147 Гражданско дело No 2057/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРО-КОР ЕООД ДАНИ 20002 ЕООД   26.9.2018 14:00
148 Гражданско дело No 5240/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГОЛДЕН СПОРТ ТУР ООД АЛФА СЪРВИС ЕООД   26.9.2018 14:00
149 Гражданско дело No 6051/2018, 46 състав Искове по КЗ К.С.Т. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   26.9.2018 14:00
150 ЧГД No 12909/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИФТ ГРОУП ЛТД   26.9.2018 14:00
151 Гражданско дело No 4377/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.М.К. ОБЩИНА ВАРНА   26.9.2018 14:20
152 Гражданско дело No 17393/2017, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Т.А.Д.   26.9.2018 14:30
153 Гражданско дело No 2025/2017, 46 състав Делба Н.Т.Б. П.П.Т.   26.9.2018 15:00
154 Гражданско дело No 5266/2018, 46 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.Е.Х.,
Х.Р.Х.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК   26.9.2018 15:00
155 Гражданско дело No 18028/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.Й. С.Н.Й.   26.9.2018 15:30
156 Гражданско дело No 9447/2018, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.П.И. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   26.9.2018 15:30
157 Гражданско дело No 13287/2018, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.Н. Д.И.Н.   26.9.2018 16:00
158 Гражданско дело No 12168/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.С.Д.,
Е.Е.Д.
А.П.Ч.   27.9.2018 9:00
159 Гражданско дело No 5848/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.М.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2018 9:40
160 Гражданско дело No 5375/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2018 9:50
161 Гражданско дело No 5516/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2018 9:50
162 Гражданско дело No 18813/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Х.Х. П.М.Б.   27.9.2018 10:00
163 Гражданско дело No 4947/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2018 10:00
164 Гражданско дело No 7077/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.В.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2018 10:00
165 Гражданско дело No 9033/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Б.,
Р.Н.Д.
Л.А.В.,
Р.А.В.,
А.Й.В.
  27.9.2018 10:10
166 Гражданско дело No 12486/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Д.Г.П.   27.9.2018 10:20
167 Гражданско дело No 305/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.К.Д.   27.9.2018 10:30
168 Гражданско дело No 1676/2018, 8 състав Иск за нищожност на делба ЗИ-МЕТРИКС АД А.П.Ж.   27.9.2018 10:30
169 Гражданско дело No 5157/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.-5.-Т.Д. ЕТ   27.9.2018 10:30
170 Гражданско дело No 3929/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.И.П. З.И.П.   27.9.2018 10:40
171 Гражданско дело No 3786/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.Г.Ж.   27.9.2018 10:50
172 Гражданско дело No 571/2016, 8 състав Делба А.У. К.У.   27.9.2018 11:00
173 Гражданско дело No 2857/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Х.П.,
Г.И.З.
И.Н.З.   27.9.2018 11:00
174 Гражданско дело No 666/2018, 40 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен СОФИЯ-АРТ ООД НОВ ФЕРМЕР ЕООД   27.9.2018 11:10
175 Гражданско дело No 18811/2017, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕСЕЛА ООД,
482 ЕООД
  27.9.2018 11:30
176 Гражданско дело No 7308/2018, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.В.П. Р.Х.П.   27.9.2018 11:30
177 Гражданско дело No 9993/2018, 11 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.И.К. И.В.К.   27.9.2018 13:20
178 Гражданско дело No 11889/2014, 11 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
М.Н.И.   27.9.2018 13:30
179 Гражданско дело No 10390/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     27.9.2018 13:40
180 Гражданско дело No 18905/2017, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Н.Й.М.   27.9.2018 13:50
181 Гражданско дело No 12266/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.9.2018 13:50
182 Гражданско дело No 12411/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     27.9.2018 13:50
183 Гражданско дело No 2051/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.Г.В.   27.9.2018 14:00
184 Гражданско дело No 2472/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Д.М.   27.9.2018 14:10
185 Гражданско дело No 18475/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.В.А. С.Х.И.   27.9.2018 14:20
186 Гражданско дело No 603/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.И.Я. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   27.9.2018 14:30
187 Гражданско дело No 2191/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Х.Н.Х.   27.9.2018 14:40
188 Гражданско дело No 1903/2017, 11 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Й.М. МАКС ХИДРОТЕРМ ООД   27.9.2018 14:45
189 Гражданско дело No 6050/2018, 11 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   27.9.2018 14:45
190 Гражданско дело No 3335/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СПЕДСТРОЙ ЕООД Д.Т.П.   27.9.2018 15:00
191 Гражданско дело No 3175/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.С.Я. Д.Т.П.   27.9.2018 15:15
192 Гражданско дело No 2813/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.С. Д.Т.П.   27.9.2018 15:20
193 Гражданско дело No 3487/2018, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Г. Д.В.Д.   27.9.2018 15:30
194 Гражданско дело No 6763/2018, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.М.Д.,
Д.Г.Д.
Д.В.Д.,
Г.Д.Г.
  27.9.2018 16:10
195 Гражданско дело No 13572/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.И.,
Д.Б.С.
    28.9.2018 8:45
196 Гражданско дело No 2812/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД ХАЛЕС ЕООД   28.9.2018 9:00
197 Гражданско дело No 6518/2018, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ш.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 9:00
198 Гражданско дело No 7165/2018, 12 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.С.В. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО   28.9.2018 9:00
199 Гражданско дело No 9543/2018, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.М.А.     28.9.2018 9:00
200 Гражданско дело No 10546/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Р.К.,
Б.И.Н.
    28.9.2018 9:00
201 Гражданско дело No 10747/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.Ш.,
Г.С.Ш.
    28.9.2018 9:00
202 Гражданско дело No 10788/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Т.Г.Д.,
В.С.Д.
    28.9.2018 9:00
203 Гражданско дело No 11981/2018, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.И. И.Г.И.   28.9.2018 9:00
204 Гражданско дело No 12407/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.М.А.,
Н.Л.С.
    28.9.2018 9:00
205 Гражданско дело No 12522/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.П.Д.,
М.А.Д.
    28.9.2018 9:00
206 Гражданско дело No 15302/2015, 21 състав Делба Е.И.С. А.И.К.   28.9.2018 9:30
207 Гражданско дело No 4693/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.Д. К.Д.Д.   28.9.2018 9:30
208 Гражданско дело No 5152/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Х.Г. Н.С.Г.   28.9.2018 9:30
209 Гражданско дело No 5432/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.Ю. Д.К.Ю.   28.9.2018 9:30
210 Гражданско дело No 8158/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Х.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 9:30
211 Гражданско дело No 8279/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.Д.М. Й.П.М.   28.9.2018 9:30
212 Гражданско дело No 9451/2018, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Р.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   28.9.2018 9:30
213 Гражданско дело No 1068/2012, 21 състав Делба Р.С.А. С.С.С.,
Т.С.С.,
С.Г.Л.,
В.Д.Л.,
Д.Д.Л.Е.,
Е.В.Д.,
И.Г.М.,
С.Г.И.,
П.Г.И.,
Е.Н.В.,
Д.Н.Р.,
М.Г.А.,
Ж.С.С.,
М.Н.Г.,
Д.Д.С.,
Т.С.Д.,
К.Н.Д.,
Д.Н.Д.
  28.9.2018 10:00
214 Гражданско дело No 9902/2017, 21 състав Делба Г.М.Д. Д.Г.Д.   28.9.2018 10:00
215 Гражданско дело No 2687/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Ф.Л.,
Д.Д.Л.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 10:00
216 Гражданско дело No 3631/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 10:00
217 Гражданско дело No 3901/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 10:00
218 Гражданско дело No 6532/2018, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.В.Й. П.М.А.   28.9.2018 10:00
219 ЧГД No 11940/2018, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Д.З.М.   28.9.2018 10:00
220 Гражданско дело No 12844/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.К.,
Н.Ю.К.
    28.9.2018 10:00
221 Гражданско дело No 18501/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Г.К. М.К.Д.   28.9.2018 10:30
222 Гражданско дело No 18656/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака К.И.К. Т.Н.П.   28.9.2018 10:30
223 Гражданско дело No 1681/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Д.К.,
Р.В.Г.
М.К.К.   28.9.2018 10:30
224 Гражданско дело No 4024/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.Н.Л.,
Н.Д.Л.
  28.9.2018 10:30
225 Гражданско дело No 9814/2018, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.С.И.,
С.Я.П.
Я.Н.П.   28.9.2018 10:30
226 Гражданско дело No 9400/2017, 12 състав Делба Ц.Н.С.,
Л.Н.С.,
М.Г.М.Р.
И.Я.Я.,
С.И.Я.,
З.И.А.,
И.Я.Д.,
Б.Б.П.,
Г.Г.И.,
П.В.Г.,
Р.М.Я.
  28.9.2018 11:00
227 Гражданско дело No 3983/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 11:00
228 Гражданско дело No 4875/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2018 11:00
229 Гражданско дело No 12480/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.Й. Б.Т.Й.   28.9.2018 11:00
230 ЧГД No 13149/2018, 43 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Ж.Р.П.     28.9.2018 11:00
231 Гражданско дело No 14087/2018, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Д. К.Т.Д.   28.9.2018 11:00
232 Гражданско дело No 11334/2013, 18 състав Делба Д.Р.Д. Ц.К.Д.,
К.С.Д.,
Н.С.Д.
  28.9.2018 11:30
233 Гражданско дело No 11797/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.М.Д. С.М.Д.   28.9.2018 11:30
234 Гражданско дело No 15512/2017, 42 състав Делба К.Б.Т. В.П.С.   28.9.2018 13:00
235 Гражданско дело No 1360/2018, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Н.В. А.М.Б.   28.9.2018 13:00
236 Гражданско дело No 12014/2018, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Н.Г.,
М.Д.Г.
    28.9.2018 13:00
237 Гражданско дело No 18737/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД М.И.Р.   28.9.2018 13:30
238 Гражданско дело No 3171/2018, 9 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.П.Я. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   28.9.2018 13:30
239 Гражданско дело No 7570/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.В.Н.,
М.Т.П.,
И.Б.П.
Д.Л.М.,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ
  28.9.2018 14:00
240 Гражданско дело No 16199/2017, 9 състав Делба Д.Х.Д.,
Х.Д.Д.
Н.Д.В.,
М.С.В.
  28.9.2018 14:00
241 ЧГД No 12213/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Г.П.Х.   28.9.2018 14:00
242 Гражданско дело No 1458/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение З.К.Б. БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   28.9.2018 14:30
243 Гражданско дело No 1478/2018, 9 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.А.П. ПЕНЕМАТ ООД   28.9.2018 14:30
244 Гражданско дело No 5159/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.А.П.,
Р.М.П.
  28.9.2018 15:00
245 Гражданско дело No 18815/2013, 9 състав Делба Р.Н.С. Я.Й.Д.,
С.Н.Д.,
В.Ц.Н.,
С.Й.А.,
С.Й.Т.,
В.Й.З.,
Д.Л.С.,
Ю.Л.С.
  28.9.2018 15:30
246 Гражданско дело No 3991/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.В.Ц. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   28.9.2018 15:30
247 Гражданско дело No 4464/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.В.П.   28.9.2018 15:30
248 Гражданско дело No 6848/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.А. Л.А.А.   28.9.2018 15:30
249 Гражданско дело No 9806/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.9.2018 16:00
250 Гражданско дело No 9807/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.9.2018 16:00
251 Гражданско дело No 12367/2018, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.П. А.П.В.   1.10.2018 10:00
252 Гражданско дело No 10389/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     1.10.2018 13:00
253 Гражданско дело No 12262/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     1.10.2018 13:00
254 Гражданско дело No 18/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.И.Г.   1.10.2018 13:30
255 Гражданско дело No 2854/2018, 20 състав Искове по КЗ М.М.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   1.10.2018 13:30
256 Гражданско дело No 4454/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   1.10.2018 13:30
257 Гражданско дело No 4949/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БИЙ ХАУС ООД,
П.К.Д.
  1.10.2018 13:30
258 Гражданско дело No 5156/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.К.Д.   1.10.2018 13:30
259 Гражданско дело No 9254/2018, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Н.Ч. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   1.10.2018 13:30
260 Гражданско дело No 11708/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Ц.,
Ю.Ю.М.
Ю.М.Ю.   1.10.2018 13:30
261 Гражданско дело No 3331/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕМОБАУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД КОМФОРТ ООД   1.10.2018 14:00
262 Гражданско дело No 4708/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС АД ГЕЧЕНСКИ ПЕРЛИ ООД   1.10.2018 14:00
263 Гражданско дело No 12662/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     1.10.2018 14:00
264 Гражданско дело No 18542/2017, 20 състав Делба И.С.К. Д.С.Д.   1.10.2018 14:30
265 Гражданско дело No 2684/2018, 34 състав Делба Д.И.Д. Т.В.Д.,
С.М.Г.,
Т.Д.Т.
  1.10.2018 14:30
266 Гражданско дело No 4058/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА СПИРИТ ТУ ЕООД   1.10.2018 14:30
267 Гражданско дело No 15267/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК УНИКА АД ТРАНСТРИУМФ АД,
ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ АД
  1.10.2018 15:00
268 Гражданско дело No 73/2017, 34 състав Делба И.М.П. Г.П.И.,
Р.С.И.,
Д.И.А.,
И.Г.П.,
А.Г.Н.,
Х.Н.К.,
С.Н.М.,
В.А.К.
  1.10.2018 15:30
269 Гражданско дело No 4113/2018, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.И.Т. Я.Н.Н.   1.10.2018 15:30
270 Гражданско дело No 9542/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.К.П.,
П.С.К.,
Я.С.К.,
Г.С.В.
С.В.Г.   1.10.2018 16:30
271 Гражданско дело No 9891/2017, 17 състав Делба Д.И.Х. Л.И.В.   2.10.2018 8:30
272 Гражданско дело No 13989/2016, 17 състав Делба М.Д.А.,
С.И.А.,
П.С.Н.,
М.П.М.,
С.И.И.
К.М.К.   2.10.2018 9:30
273 Гражданско дело No 1164/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.А.Ш.,
М.П.В.,
В.П.Г.
  2.10.2018 9:30
274 Гражданско дело No 1246/2018, 17 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.Й.З. Р.Й.П.   2.10.2018 9:30
275 Гражданско дело No 13219/2017, 17 състав Делба Р.К.В. Д.С.В.   2.10.2018 10:00
276 Гражданско дело No 19334/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.М.М.   2.10.2018 10:00
277 Гражданско дело No 844/2018, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. Т.С.А.   2.10.2018 10:00
278 Гражданско дело No 3896/2018, 17 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.В. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   2.10.2018 10:00
279 Гражданско дело No 7141/2018, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.В. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   2.10.2018 10:00
280 Гражданско дело No 3958/2018, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ВЛАДА 1978 ЕООД В.К.М.   2.10.2018 10:30
281 Гражданско дело No 3989/2018, 49 състав Искове по КЗ Е.П.Я. ЗД БУЛ ИНС АД   2.10.2018 10:30
282 Гражданско дело No 4369/2018, 49 състав Искове по КЗ П.Г.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   2.10.2018 10:30
283 Гражданско дело No 18533/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЖЕКОВ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.10.2018 11:00
284 Гражданско дело No 6198/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.10.2018 11:00
285 Гражданско дело No 6316/2018, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Ж.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.10.2018 11:00
286 Гражданско дело No 6764/2018, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Я.Г. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   2.10.2018 11:00
287 Гражданско дело No 6846/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Ж.Д. С.Т.Т.   2.10.2018 11:30
288 Гражданско дело No 13721/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.П.,
П.М.П.
    2.10.2018 11:30
289 Гражданско дело No 11980/2018, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.И. И.А.И.   2.10.2018 13:15
290 Гражданско дело No 4731/2017, 14 състав Делба Н.М.И.,
С.Г.И.,
Г.М.Д.
Н.Д.Г.   2.10.2018 13:30
291 Гражданско дело No 14140/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.К.Х.   2.10.2018 13:30
292 Гражданско дело No 12408/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.С.Г. Л.Д.Д.   2.10.2018 13:30
293 Гражданско дело No 18343/2017, 14 състав Искове по ЗОДОВ М.Б.Б. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   2.10.2018 14:00
294 Гражданско дело No 21/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Г.П.   2.10.2018 14:00
295 Гражданско дело No 1479/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПОЛИМЕКС ГРУП ЕООД ТИГАЛАН ООД   2.10.2018 14:30
296 Гражданско дело No 11317/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.В.З. Й.Х.Д.П.,
П.М.П.
  2.10.2018 15:00
297 Гражданско дело No 7627/2018, 14 състав Искове по КЗ Д.Б.Д. ЗК УНИКА АД   2.10.2018 15:30
298 Гражданско дело No 8225/2018, 14 състав Искове по КЗ Х.К.П. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   2.10.2018 15:30
299 Гражданско дело No 2867/2018, 14 състав Искове за трудово възнаграждение Р.М.Р. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   2.10.2018 16:00
300 Гражданско дело No 13397/2018, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.С.Ч. К.Р.А.   2.10.2018 16:30
301 Гражданско дело No 3590/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД КАСТОР 2013 ООД   3.10.2018 9:00
302 ЧГД No 3642/2018, 48 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     3.10.2018 9:00
303 Гражданско дело No 4824/2018, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.К.С. К.И.С.   3.10.2018 9:00
304 Гражданско дело No 6015/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.Д.,
Д.С.Д.
М.Й.Й.,
Ж.Д.Д.
  3.10.2018 9:00
305 Гражданско дело No 6303/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СЮПРИЙМ БИЙЧ АПАРТМЕНТС ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.10.2018 9:00
306 Гражданско дело No 8997/2018, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.К. Й.И.Й.   3.10.2018 9:00
307 Гражданско дело No 9164/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.10.2018 9:00
308 Гражданско дело No 14211/2014, 25 състав Делба Н.А.Л. Ю.А.Ж.,
А.И.Ж.,
П.И.Ж.
  3.10.2018 9:30
309 Гражданско дело No 15871/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Ц.П.   3.10.2018 9:30
310 Гражданско дело No 2907/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.З.М.,
Г.С.Ф.
  3.10.2018 9:30
311 Гражданско дело No 3481/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Ж.Г.   3.10.2018 9:30
312 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   3.10.2018 10:00
313 Гражданско дело No 15210/2017, 25 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ О.Г.Г. ИНТЕРМЕТАЛ ООД   3.10.2018 10:00
314 Гражданско дело No 5609/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОЛИЛЕС ООД ЮГ РАЙЧЕВИ ЕООД   3.10.2018 10:00
315 Гражданско дело No 5744/2018, 48 състав Искове по КЗ ВЕРОНИКА 2007 ЕООД ЗД ЕВРОИНС АД   3.10.2018 10:00
316 Гражданско дело No 5799/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Г.Ч. С.М.Ю.   3.10.2018 10:30
317 Гражданско дело No 6214/2018, 48 състав Искове по КЗ С.Р.М. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   3.10.2018 10:30
318 Гражданско дело No 17745/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.Ш.,
Е.Х.В.В.
Е.И.Г.   3.10.2018 11:00
319 Гражданско дело No 616/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД Д.П.Г.   3.10.2018 11:00
320 Гражданско дело No 611/2018, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.Т. З.И.Т.   3.10.2018 11:30
321 Гражданско дело No 5642/2017, 10 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   4.10.2018 13:30
322 Гражданско дело No 1241/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака В.М.З. Ц.Д.З.   4.10.2018 13:30
323 Гражданско дело No 4448/2018, 30 състав Делба Ц.М.С. Й.М.М.   4.10.2018 13:30
324 Гражданско дело No 8928/2018, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.В.Т. Й.В.Т.   4.10.2018 13:30
325 Гражданско дело No 11438/2018, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака В.К.И. И.К.   4.10.2018 13:35
326 Гражданско дело No 5816/2018, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Д.П. КРЕДИСИМО АД   4.10.2018 13:40
327 Гражданско дело No 2058/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИРЕЛА ЕООД Х.М.Ш.   4.10.2018 13:45
328 Гражданско дело No 6089/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛ КОРЕКТ 68 ООД К.М.Я.   4.10.2018 13:45
329 Гражданско дело No 14529/2015, 30 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.Ж.К.,
С.Ж.К.,
К.Д.Д.
М.Д.П.   4.10.2018 14:00
330 Гражданско дело No 477/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.Х. Д.А.К.   4.10.2018 14:00
331 Гражданско дело No 3499/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НОВ ДОМ 1 ЕООД Т.И.Н.   4.10.2018 14:00
332 Гражданско дело No 5519/2018, 11 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   4.10.2018 14:00
333 Гражданско дело No 9535/2016, 11 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДЕЛА 1-БАНСКО ЛМ ООД   4.10.2018 14:10
334 Гражданско дело No 2196/2018, 10 състав Искове по КЗ П.Д.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   4.10.2018 14:15
335 Гражданско дело No 3413/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.Х. Р.А.Д.,
С.К.Д.
  4.10.2018 14:20
336 Гражданско дело No 10440/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.Д. К.Н.А.   4.10.2018 14:30
337 Гражданско дело No 1359/2018, 30 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.С.П. М.Г.П.,
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ-ВАРНА
  4.10.2018 14:30
338 Гражданско дело No 3537/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2018 14:30
339 Гражданско дело No 3567/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2018 14:30
340 Гражданско дело No 4059/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2018 14:30
341 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  4.10.2018 14:40
342 Гражданско дело No 3770/2016, 11 състав Делба С.И.С.,
Н.С.С.
Ж.С.В.,
С.Г.Л.
  4.10.2018 14:50
343 Гражданско дело No 6484/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Г.Р.,
Д.А.Р.
МИГ-МАРКЕТ ООД   4.10.2018 15:00
344 Гражданско дело No 9735/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.П. ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД   4.10.2018 15:10
345 Гражданско дело No 16374/2016, 10 състав Делба К.Б.С. С.Б.К.   4.10.2018 15:30
346 Гражданско дело No 13627/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.С.,
В.С.Д.,
Т.П.Д.,
З.П.Д.,
Б.Х.Ж.,
В.Ж.С.,
П.Ж.Т.,
С.И.Д.,
С.И.К.,
И.Н.И.,
Е.Н.И.
Р.Я.Н.   4.10.2018 15:30
347 Гражданско дело No 17786/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.П. С.Л.М.,
Н.Л.М.,
С.Л.М.
  4.10.2018 15:30
348 Гражданско дело No 1684/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.С.Я. СТИЛСТРОЙ ВАРНА ООД,
Е.Р.И.
  4.10.2018 15:30
349 Гражданско дело No 5324/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Д.Д.В. И.Д.В.   4.10.2018 15:30
350 Гражданско дело No 7333/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Е.Я.   4.10.2018 16:00
351 Гражданско дело No 7607/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.Й.,
И.Л.А.
Г.И.Й.   4.10.2018 16:00
352 Гражданско дело No 12911/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.П.,
Я.З.Б.
    5.10.2018 9:30
353 Гражданско дело No 13027/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Е.М.,
С.А.М.
    5.10.2018 9:30
354 Гражданско дело No 13852/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.И.П. Р.П.И.   5.10.2018 9:30
355 Гражданско дело No 11316/2014, 18 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КНМ ГРУП ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.10.2018 10:00
356 Гражданско дело No 18855/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.Х.В.   5.10.2018 10:00
357 Гражданско дело No 5665/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.Т. Б.Й.С.   5.10.2018 10:00
358 Гражданско дело No 10837/2018, 50 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Г.Д.Л. С.Л.Л.   5.10.2018 10:00
359 Гражданско дело No 12219/2018, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.И.И. Н.Б.А.   5.10.2018 10:00
360 Гражданско дело No 11863/2017, 18 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот ТОМСОН ГРАД ООД Л.И.В.,
М.Г.В.
  5.10.2018 10:30
361 Гражданско дело No 12112/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД А.Я.У.   5.10.2018 10:30
362 Гражданско дело No 19044/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Р.Ф.Р.   5.10.2018 10:30
363 Гражданско дело No 3534/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Д.Д.   5.10.2018 10:30
364 Гражданско дело No 4959/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.В.Г. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   5.10.2018 10:30
365 Гражданско дело No 10168/2014, 18 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КНМ ГРУП ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.10.2018 11:00
366 Гражданско дело No 16192/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Ц.Р.,
Б.П.Б.,
Д.П.Б.
В.К.Н.   5.10.2018 11:00
367 Гражданско дело No 546/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   5.10.2018 11:00
368 Гражданско дело No 2461/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.С.П. Н.Б.Г.   5.10.2018 11:00
369 Гражданско дело No 17981/2017, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.Н.Х.,
С.Р.Х.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
  5.10.2018 11:30
370 Гражданско дело No 3673/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.К.С.   5.10.2018 13:00
371 Гражданско дело No 3988/2018, 42 състав Искове за трудово възнаграждение Ц.И.А. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   5.10.2018 13:00
372 Гражданско дело No 3994/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Х.Й. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   5.10.2018 13:00
373 Гражданско дело No 4955/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.И. А.Х.И.   5.10.2018 13:30
374 Гражданско дело No 5273/2018, 39 състав Делба Г.Т.Г.,
З.Т.Г.
О.Д.Х.   5.10.2018 13:30
375 Гражданско дело No 12475/2018, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.А.,
С.К.К.
    5.10.2018 13:30
376 Гражданско дело No 12575/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.П.,
Р.П.П.
    5.10.2018 13:30
377 Гражданско дело No 10989/2016, 42 състав Делба О.М.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
В.В.Т.   5.10.2018 14:00
378 Гражданско дело No 1591/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ГРАЙС ЕООД ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   5.10.2018 14:00
379 Гражданско дело No 1800/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД К.Б.С.   5.10.2018 14:00
380 Гражданско дело No 4379/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДЖУНИЪР 4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.10.2018 14:00
381 ЧГД No 10003/2018, 39 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Т.Н.С.,
С.Б.С.,
Н.Б.С.
Б.Л.С.   5.10.2018 14:00
382 ЧГД No 14009/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД БУРГАС     5.10.2018 14:00
383 Гражданско дело No 17842/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.З.Н. Д.Х.Н.   5.10.2018 14:30
384 Гражданско дело No 856/2018, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. С.С.К.   5.10.2018 14:30
385 Гражданско дело No 521/2017, 42 състав Делба С.К.Й.,
Т.Г.А.
С.И.Д.,
Й.И.С.,
Ц.И.К.,
З.П.К.
  5.10.2018 15:00
386 Гражданско дело No 14748/2017, 39 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС МИГ-МАРКЕТ ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1   5.10.2018 15:00
387 Гражданско дело No 16348/2016, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД С.В.Н.   5.10.2018 15:30
388 Гражданско дело No 13042/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Г. Р.С.Д.   5.10.2018 15:30
389 Гражданско дело No 18520/2017, 42 състав Делба В.Е.В.,
М.Д.С.
Й.М.Й.   5.10.2018 15:30
390 Гражданско дело No 10567/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.А.,
С.И.С.
    8.10.2018 13:00
391 Гражданско дело No 11328/2017, 41 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Д.Д.А. М.П.Л.   8.10.2018 13:10
392 Гражданско дело No 7602/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Т.П.,
И.Ж.Л.П.
    8.10.2018 13:10
393 Гражданско дело No 17457/2017, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.З.М. Х.Д.Д.   8.10.2018 13:20
394 Гражданско дело No 2368/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.А.С.   8.10.2018 13:20
395 Гражданско дело No 14188/2016, 41 състав Делба Т.В.И. Б.И.И.   8.10.2018 13:30
396 Гражданско дело No 18155/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.В.А.,
Д.Д.К.,
С.Х.Н.,
Д.К.Б.,
А.Г.П.,
Р.Х.А.,
А.П.А.,
П.Д.Т.,
Р.С.К.,
З.С.К.,
В.С.К.
САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ АД,
Р.Е.Я.
  8.10.2018 13:30
397 Гражданско дело No 6319/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМОТ В БГ ЕООД Д.Н.Г.   8.10.2018 13:30
398 Гражданско дело No 11439/2018, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.М.П.,
А.К.А.
К.А.М.   8.10.2018 13:30
399 Гражданско дело No 3663/2015, 41 състав Делба Н.И.Г.,
П.С.Г.,
М.А.Ф.,
Р.П.Ф.,
В.Д.А.,
П.Г.Д.,
Д.Г.А.,
Г.Г.П.,
К.Т.П.
Т.Д.И.,
П.Т.М.,
В.И.М.,
Н.Й.Н.,
С.И.Г.,
С.Г.И.
  8.10.2018 14:00
400 Гражданско дело No 10415/2015, 34 състав Делба С.Г.С.,
А.Н.С.,
Х.К.Х.,
Н.Х.К.,
К.Х.К.,
Н.А.С.,
А.А.С.,
С.С.Г.,
М.С.Г.
К.Д.С.,
Г.Т.П.,
Н.Т.Г.,
Д.Т.С.,
А.Щ.С.,
В.Щ.Й.,
С.К.С.,
А.Т.С.,
З.Т.Н.,
Д.Г.Е.,
П.Г.П.,
С.Д.С.,
Л.В.С.,
МАРИНА БЛЯК СИЙ РИВИЕРА ООД,
П.И.И.,
Л.Д.И.,
С.И.К.,
К.М.К.,
АКРЕДИТТО ЕООД
  8.10.2018 14:00
401 Гражданско дело No 2593/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.С.П. Д.П.П.   8.10.2018 14:00
402 Гражданско дело No 3959/2018, 41 състав Искове по КЗ Т.Т.Н. ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД   8.10.2018 14:00
403 Гражданско дело No 16475/2015, 20 състав Делба С.А.В.,
В.А.В.
П.В.В.,
Д.Р.Л.В.,
Р.А.В.,
С.С.П.
  8.10.2018 14:30
404 Гражданско дело No 1953/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИГАЛАН ООД ПОЛИМЕКС ГРУП ЕООД   8.10.2018 14:30
405 Гражданско дело No 3189/2018, 20 състав Делба П.И.Д.,
Г.Г.Л.,
Н.Г.К.
ВАЙН СЕЛЕКТ ЕООД   8.10.2018 14:30
406 Гражданско дело No 4111/2018, 20 състав Делба П.Л.А. П.Д.И.   8.10.2018 14:30
407 ЧГД No 7689/2018, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.10.2018 14:30
408 Гражданско дело No 13492/2018, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.М.Ш.,
Т.И.Г.
И.Т.Г.   8.10.2018 14:30
409 Гражданско дело No 4638/2018, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки С.В.С. Ц.И.К.   8.10.2018 14:45
410 Гражданско дело No 9182/2017, 41 състав Делба М.Щ.М. Г.И.А.,
С.И.Б.
  8.10.2018 15:00
411 Гражданско дело No 4822/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака И.С.Н. Н.К.Н.   8.10.2018 15:00
412 Гражданско дело No 5896/2018, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.П.К.Е.,
С.Д.Е.
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   8.10.2018 15:00
413 Гражданско дело No 2183/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.Р.Т.   8.10.2018 15:30
414 Гражданско дело No 4028/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.И.Г.   8.10.2018 15:30
415 Гражданско дело No 4374/2018, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Я.П. В.К.Г.   8.10.2018 15:30
416 Гражданско дело No 15199/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.А.Д. А.П.А.   8.10.2018 16:00
417 Гражданско дело No 5271/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.Н. К.В.Н.   8.10.2018 16:00
418 Гражданско дело No 6019/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.Х. Н.А.Б.   8.10.2018 16:30
419 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   9.10.2018 9:00
420 Гражданско дело No 608/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Р.Н.Р.   9.10.2018 9:00
421 Гражданско дело No 12993/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Е.Д.,
С.Б.Д.,
Е.Б.Д.
И.Л.Н.   9.10.2018 9:00
422 Гражданско дело No 13144/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.10.2018 9:00
423 Гражданско дело No 3932/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.П.А.К.   9.10.2018 9:30
424 Гражданско дело No 3986/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГЕЛД КОНСУЛТИНГ ООД ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ ООД   9.10.2018 9:30
425 Гражданско дело No 5379/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД КМ БИЛДСИСТЕМС ЕООД   9.10.2018 9:30
426 Гражданско дело No 7679/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 9:30
427 Гражданско дело No 10009/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 9:30
428 ЧГД No 10332/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.Р.А.,
С.Р.А.,
А.Р.Х.,
О.Р.А.
  9.10.2018 9:30
429 Гражданско дело No 19317/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.К.В. С.Ц.Р.,
Р.С.Р.
  9.10.2018 10:00
430 Гражданско дело No 830/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД О.М.Д.   9.10.2018 10:00
431 Гражданско дело No 923/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.А.К. Н.Н.А.   9.10.2018 10:00
432 Гражданско дело No 5239/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.М.Л. П.Н.К.   9.10.2018 10:00
433 Гражданско дело No 5853/2018, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Б.И. П.К.Г.   9.10.2018 10:00
434 Гражданско дело No 8721/2018, 17 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Ц.К.Ц. ОБЩИНА ВАРНА   9.10.2018 10:00
435 Гражданско дело No 9312/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Л.М.М.М.   9.10.2018 10:00
436 Гражданско дело No 2181/2017, 26 състав Делба И.В.С. Н.А.Ч.,
А.Р.М.А.
  9.10.2018 10:30
437 Гражданско дело No 476/2018, 26 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.Г.Г. ОБЩИНА ВАРНА   9.10.2018 10:30
438 Гражданско дело No 1993/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.Г.Г.   9.10.2018 10:30
439 Гражданско дело No 4378/2018, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Я.Ч.,
Ж.Я.П.
ОБЩИНА ВАРНА   9.10.2018 10:30
440 Гражданско дело No 6881/2018, 17 състав Искове по КЗ И.К.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   9.10.2018 10:30
441 Гражданско дело No 8847/2018, 17 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД П.В.А.   9.10.2018 10:30
442 Гражданско дело No 4328/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Н.В.,
Н.В.Г.
В.Ц.Г.   9.10.2018 11:00
443 Гражданско дело No 8236/2018, 17 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Р. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД   9.10.2018 11:00
444 Гражданско дело No 5245/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Д.А.,
М.И.Д.
Г.И.К.   9.10.2018 11:30
445 Гражданско дело No 6529/2018, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака В.В.К. Н.П.К.   9.10.2018 11:30
446 Гражданско дело No 7529/2018, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака А.П.Д. П.Г.Д.   9.10.2018 11:30
447 Гражданско дело No 10583/2018, 17 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Д. ДЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД   9.10.2018 11:30
448 Гражданско дело No 11086/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Ю.,
К.В.Ю.
    9.10.2018 11:30
449 Гражданско дело No 13032/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Е.С.,
С.Й.С.
    9.10.2018 11:30
450 Гражданско дело No 2053/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Б.Х.С.   9.10.2018 13:00
451 Гражданско дело No 5334/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.Х.,
В.Х.Х.О.,
Д.П.Х.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   9.10.2018 13:00
452 Гражданско дело No 8226/2018, 24 състав Искове по КЗ Г.С.М.В. ЗД ЕВРОИНС АД   9.10.2018 13:00
453 Гражданско дело No 8426/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ц.А.Ж.   9.10.2018 13:00
454 Гражданско дело No 10130/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.К.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 13:00
455 Гражданско дело No 11915/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 13:00
456 Гражданско дело No 18660/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ КРАМЕР ГРУП АД МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ-ВАРНА   9.10.2018 13:30
457 Гражданско дело No 2516/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Ц.М.   9.10.2018 13:30
458 Гражданско дело No 5637/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМИНО ЕООД БУКБОРД ООД   9.10.2018 13:30
459 Гражданско дело No 7072/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 13:30
460 Гражданско дело No 7541/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Д.М.Г.   9.10.2018 13:30
461 Гражданско дело No 8692/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.К.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 13:30
462 ЧГД No 10501/2018, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.М.М.,
Д.М.М.,
Т.В.В.,
М.В.В.,
М.В.В.,
Т.Р.У.,
Р.Р.У.,
М.Р.У.
  9.10.2018 13:30
463 Гражданско дело No 10889/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.Д.,
П.Г.Д.
    9.10.2018 13:30
464 Гражданско дело No 2463/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Д.К.   9.10.2018 14:00
465 Гражданско дело No 2517/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД О.А.А.,
Я.А.А.,
А.М.К.
  9.10.2018 14:00
466 Гражданско дело No 4696/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.В.М.,
С.С.Т.
  9.10.2018 14:00
467 Гражданско дело No 4696/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.В.М.,
С.С.Т.
  9.10.2018 14:00
468 Гражданско дело No 5440/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Р.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2018 14:00
469 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   9.10.2018 14:30
470 Гражданско дело No 18151/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.В.А.,
Д.Д.К.,
С.Х.Н.,
Д.К.Б.,
А.Г.П.,
Р.Х.А.,
А.П.А.,
П.Д.Т.,
Р.С.К.,
З.С.К.,
В.С.К.
САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ АД,
Р.Х.Д.
  9.10.2018 14:30
471 Гражданско дело No 2054/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.Г.Й.   9.10.2018 14:30
472 Гражданско дело No 889/2016, 31 състав Делба В.Д.Д.,
Д.Д.Р.
Р.Д.Г.   9.10.2018 15:00
473 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  9.10.2018 15:00
474 Гражданско дело No 755/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Б.И. З.Х.М.   9.10.2018 15:00
475 Гражданско дело No 11437/2018, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.С.Х. П.Й.Р.   9.10.2018 15:00
476 Гражданско дело No 6317/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.В. А.И.Б.В.   9.10.2018 15:30
477 Гражданско дело No 6535/2018, 14 състав Делба Н.И.Х. С.Ф.А.,
Р.К.Х.
  9.10.2018 15:30
478 Гражданско дело No 2142/2018, 14 състав Искове по КЗ И.Д.Н. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   9.10.2018 16:00
479 Гражданско дело No 12579/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.Ю.А.,
А.К.А.
    9.10.2018 16:00
480 Гражданско дело No 4439/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Й.И.Й.   10.10.2018 9:00
481 Гражданско дело No 6396/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.А.А.   10.10.2018 9:00
482 Гражданско дело No 13120/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.Д.,
Е.О.Е.
    10.10.2018 9:00
483 Гражданско дело No 3887/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ П.Р.В.   10.10.2018 9:30
484 Гражданско дело No 5014/2018, 25 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.С.Н. НОВА ТРАНСПОРТ ООД   10.10.2018 9:30
485 Гражданско дело No 10700/2018, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.Х. А.В.Х.   10.10.2018 9:30
486 Гражданско дело No 11782/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Т.,
М.Г.Т.
    10.10.2018 9:30
487 Гражданско дело No 14515/2017, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.П.Р.,
Т.К.Р.
ВИРТУС МЕДИКАЛ ЕООД,
Г.Г.И.,
И.Г.И.,
Д.Х.И.,
Т.Д.И.,
Д.И.И.,
П.И.И.
  10.10.2018 10:00
488 Гражданско дело No 6061/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Р.А. С.Я.К.   10.10.2018 13:00
489 Гражданско дело No 10921/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.А.В.,
С.Т.В.
    10.10.2018 13:00
490 Гражданско дело No 18828/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Т.Т. Т.И.Т.   10.10.2018 13:30
491 Гражданско дело No 4321/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Й.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2018 13:30
492 Гражданско дело No 4701/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2018 13:30
493 Гражданско дело No 4709/2018, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.И.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2018 13:30
494 Гражданско дело No 6197/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Я.Б.В.   10.10.2018 13:30
495 ЧГД No 8283/2018, 46 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.10.2018 13:30
496 Гражданско дело No 8693/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.А.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2018 13:30
497 Гражданско дело No 9271/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Н.,
Н.Й.Н.
    10.10.2018 13:30
498 Гражданско дело No 10703/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.К.С.,
В.И.С.
    10.10.2018 13:30
499 Гражданско дело No 1342/2018, 16 състав Искове по КЗ ЗАД АРМЕЕЦ АД ОБЩИНА ВАРНА   10.10.2018 14:00
500 Гражданско дело No 1926/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Ж.М.П.   10.10.2018 14:00
501 Гражданско дело No 2372/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.М.Д. МОБИЛТЕЛ ЕАД   10.10.2018 14:00
502 Гражданско дело No 4106/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Д.Г.   10.10.2018 14:00
503 ЧГД No 4449/2018, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.10.2018 14:00
504 Гражданско дело No 7310/2018, 46 състав Искове по КЗ М.Г.И. ЗК ЛЕВ ИНС АД   10.10.2018 14:00
505 Гражданско дело No 10691/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.И.,
А.Р.Х.
    10.10.2018 14:00
506 Гражданско дело No 19273/2017, 16 състав Искове по КЗ ЕКО ТАКСИ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   10.10.2018 14:30
507 Гражданско дело No 834/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.П.Й.   10.10.2018 14:30
508 Гражданско дело No 1348/2018, 16 състав Делба И.Д.И. Г.Д.И.   10.10.2018 14:30
509 Гражданско дело No 2061/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМОТИ МАРКЕТ ВАРНА ЕООД И.П.С.   10.10.2018 14:30
510 Гражданско дело No 2756/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.Й.С.   10.10.2018 14:30
511 Гражданско дело No 5820/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Г.Г. Н.Г.К.   10.10.2018 14:30
512 Гражданско дело No 9047/2017, 19 състав Облигационни искове между съсобственици Т.Д.Д. А.Д.И.   10.10.2018 15:00
513 Гражданско дело No 18084/2017, 16 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.Т.Х. МБМ ООД   10.10.2018 15:00
514 Гражданско дело No 122/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.К. Я.Г.П.,
О.А.Л.
  10.10.2018 15:00
515 Гражданско дело No 517/2018, 19 състав Искове за трудово възнаграждение К.М.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   10.10.2018 15:00
516 Гражданско дело No 2046/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.И. Р.Ж.П.   10.10.2018 15:00
517 Гражданско дело No 2727/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Ч. К.С.П.   10.10.2018 15:00
518 Гражданско дело No 2645/2016, 16 състав Искове по ЗОДОВ Ж.И.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
К.А.К.,
А.Б.К.
  10.10.2018 15:30
519 Гражданско дело No 17301/2017, 46 състав Делба М.Г.А. Д.Д.Г.   10.10.2018 15:30
520 Гражданско дело No 1809/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД П.Г.Х.   10.10.2018 15:30
521 Гражданско дело No 5618/2018, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Р.Р. Я.Н.Н.   10.10.2018 15:30
522 Гражданско дело No 7616/2018, 46 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.П.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА   10.10.2018 15:30
523 Гражданско дело No 17360/2017, 16 състав Делба М.И.Т. Г.И.Г.   10.10.2018 16:00
524 Гражданско дело No 18327/2017, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.П.Г.,
Ж.Б.Ч.,
Н.Х.Д.
ЛИЛИЯ ВАНГАРОВА ЕООД   10.10.2018 16:00
525 Гражданско дело No 5810/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Й.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2018 9:40
526 Гражданско дело No 8839/2018, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.К.О.     11.10.2018 9:40
527 ЧГД No 10070/2018, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     11.10.2018 9:50
528 Гражданско дело No 3336/2018, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.Д.З. Р.Ц.Ц.,
Б.З.З.
  11.10.2018 10:00
529 Гражданско дело No 5270/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Т.С.   11.10.2018 10:00
530 Гражданско дело No 4270/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.В.П. А.А.П.   11.10.2018 10:10
531 Гражданско дело No 18086/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака С.С.Д. М.А.Х.А.   11.10.2018 10:20
532 Гражданско дело No 4051/2018, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.С.Г. Г.Ц.П.   11.10.2018 10:30
533 Гражданско дело No 7692/2018, 8 състав Искове по ЗОДОВ К.М.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   11.10.2018 10:30
534 Гражданско дело No 18631/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.М.Н. С.Д.А.,
Р.А.Ч.,
Б.А.Н.
  11.10.2018 10:40
535 Гражданско дело No 17866/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.О.П. Р.Д.П.   11.10.2018 10:50
536 Гражданско дело No 15406/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.В.Л. МОБИЛТЕЛ ЕАД   11.10.2018 11:00
537 Гражданско дело No 8405/2015, 40 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Н.К. ВИП ДЖИО ООД   11.10.2018 11:10
538 Гражданско дело No 11930/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.К.З. Г.Д.П.   11.10.2018 11:20
539 Гражданско дело No 7648/2017, 8 състав Делба Д.Л.Н. С.Л.А.   11.10.2018 11:30
540 Гражданско дело No 13928/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие О.Ю.Г. Р.М.Г.   11.10.2018 11:40
541 Гражданско дело No 614/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД М.И.М.   11.10.2018 13:30
542 Гражданско дело No 9441/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.И.С. С.Л.С.   11.10.2018 13:30
543 Гражданско дело No 10064/2018, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Г.М.     11.10.2018 13:30
544 Гражданско дело No 25/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.Т.К.   11.10.2018 14:00
545 Гражданско дело No 1239/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Р.Ф.Р.   11.10.2018 14:00
546 Гражданско дело No 5765/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МЕТАЛ АД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2018 14:00
547 Гражданско дело No 1477/2018, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Л.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   11.10.2018 14:15
548 Гражданско дело No 17463/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Р.А.Е.   11.10.2018 14:30
549 Гражданско дело No 3771/2018, 30 състав Делба Н.К.К. М.И.Д.   11.10.2018 14:30
550 Гражданско дело No 3951/2018, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Ю.М.К. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   11.10.2018 14:30
551 Гражданско дело No 19204/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.М.В.   11.10.2018 14:45
552 Гражданско дело No 1949/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Т.А.М.   11.10.2018 15:00
553 Гражданско дело No 2577/2018, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Т.М. В.Т.З.   11.10.2018 15:00
554 Гражданско дело No 2590/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2018 15:15
555 Гражданско дело No 3955/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.А.Д.   11.10.2018 15:30
556 Гражданско дело No 1484/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Х.П.К.   11.10.2018 15:45
557 Гражданско дело No 5276/2018, 10 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.М.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2018 16:00
558 Гражданско дело No 977/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ж.Я.К.   12.10.2018 9:00
559 Гражданско дело No 2370/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.В.Ч.   12.10.2018 9:00
560 Гражданско дело No 4054/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Б.Ц.И.   12.10.2018 9:00
561 Гражданско дело No 6200/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ЖИВЕС ООД   12.10.2018 9:00
562 Гражданско дело No 550/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   12.10.2018 9:30
563 Гражданско дело No 5127/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Б.В. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   12.10.2018 9:30
564 Гражданско дело No 8156/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.10.2018 9:30
565 Гражданско дело No 10645/2016, 21 състав Делба Р.Ж.С.,
Р.Ж.П.
З.И.И.   12.10.2018 10:00
566 Гражданско дело No 4625/2018, 21 състав Искове по КЗ Ж.Н.Н. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   12.10.2018 10:00
567 Гражданско дело No 10780/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Р.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.10.2018 10:00
568 Гражданско дело No 12625/2018, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.П.Я.,
Е.А.Я.
    12.10.2018 10:00
569 Гражданско дело No 11913/2018, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Б.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.10.2018 10:15
570 Гражданско дело No 1109/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Й.Ф. Р.Р.Ф.   12.10.2018 10:30
571 Гражданско дело No 11218/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Б.Н.,
Д.Д.Л.
    12.10.2018 10:30
572 Гражданско дело No 13797/2018, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.К.П.     12.10.2018 10:30
573 Гражданско дело No 1956/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Р.Р.   12.10.2018 13:00
574 Гражданско дело No 10348/2018, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.В.И. Г.М.М.   12.10.2018 13:00
575 Гражданско дело No 3472/2018, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.К.,
С.А.Ж.
А.П.Ж.   12.10.2018 13:15
576 Гражданско дело No 1582/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ц.Г.К.   12.10.2018 13:30
577 Гражданско дело No 4038/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Ж.Б.   12.10.2018 13:30
578 Гражданско дело No 5333/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.А.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.10.2018 13:30
579 Гражданско дело No 6513/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ф.Т.Й. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   12.10.2018 13:30
580 ЧГД No 10929/2018, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.10.2018 13:30
581 ЧГД No 11139/2018, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.10.2018 13:30
582 Гражданско дело No 13279/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.П. Й.П.Р.   12.10.2018 13:30
583 Гражданско дело No 13396/2018, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.А. Р.В.К.   12.10.2018 13:30
584 Гражданско дело No 13068/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД И.Д.Д.   12.10.2018 14:00
585 Гражданско дело No 15410/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.И.,
Т.Р.Ч.
Д.Х.К.,
Г.К.П.
  12.10.2018 14:00
586 Гражданско дело No 296/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Т.С.   12.10.2018 14:00
587 Гражданско дело No 791/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.В.С.   12.10.2018 14:00
588 Гражданско дело No 2347/2018, 9 състав Делба Ц.Д.Й. А.Т.Й.   12.10.2018 14:00
589 Гражданско дело No 2804/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.Г. Д.Г.Г.   12.10.2018 14:00
590 Гражданско дело No 3868/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.Г.В.   12.10.2018 14:00
591 Гражданско дело No 4463/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Д.Н.   12.10.2018 14:00
592 ЧГД No 12488/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     12.10.2018 14:00
593 Гражданско дело No 2290/2013, 9 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Т.Д.Р.,
Д.П.Р.
К.П.Р.   12.10.2018 14:30
594 Гражданско дело No 1916/2017, 9 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.Г.Й. П.Г.М.   12.10.2018 14:30
595 Гражданско дело No 13979/2017, 33 състав Делба Б.Н.Й. Д.Н.Й.   12.10.2018 14:30
596 Гражданско дело No 17237/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.И.К.,
Е.М.Д.,
ГЕО ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
Е.С.К.,
П.Т.Д.
В.Х.Х.   12.10.2018 14:30
597 Гражданско дело No 18731/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Г.Д. Н.Д.П.,
Н.И.П.
  12.10.2018 14:30
598 Гражданско дело No 137/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ КОНСУЛТ ЕООД К.Д.Т.   12.10.2018 14:30
599 Гражданско дело No 3779/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.С.Е.   12.10.2018 14:30
600 Гражданско дело No 6550/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.К.Б.,
С.М.Б.
А.О.О.,
Е.Х.О.
  12.10.2018 15:00
601 Гражданско дело No 10660/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Я. Я.А.Ж.   12.10.2018 15:00
602 Гражданско дело No 12941/2017, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.Ж.В.,
П.А.И.,
В.А.И.,
С.А.В.,
И.А.И.,
Н.А.В.,
К.А.И.
  12.10.2018 15:00
603 Гражданско дело No 19056/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Н.З.   12.10.2018 15:00
604 Гражданско дело No 3518/2018, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки И.С.М. Х.И.Ч.,
Я.Т.Д.
  12.10.2018 15:00
605 Гражданско дело No 7078/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Й.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.10.2018 15:00
606 Гражданско дело No 6654/2016, 33 състав Делба И.Т.Ч.,
П.Т.Ч.
Л.Г.Л.,
М.Г.Л.
  12.10.2018 15:30
607 Гражданско дело No 19281/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.В.А. И.К.И.,
С.Х.И.
  12.10.2018 15:30
608 Гражданско дело No 2683/2018, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.В.Ж. Х.Х.Х.   12.10.2018 15:30
609 Гражданско дело No 2998/2018, 33 състав Делба М.И.Д. В.Х.Д.   12.10.2018 15:30
610 Гражданско дело No 5630/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.К.К.   12.10.2018 15:30
611 Гражданско дело No 5688/2018, 42 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.И.М. ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД   12.10.2018 15:30
612 Гражданско дело No 9323/2018, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.В.Ч.,
П.Н.Ч.
В.П.Ч.   12.10.2018 15:30
613 Гражданско дело No 10391/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     12.10.2018 16:00
614 Гражданско дело No 10706/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     12.10.2018 16:00
615 Гражданско дело No 9567/2018, 7 състав Искове по КЗ Б.М.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.10.2018 8:30
616 Гражданско дело No 10850/2018, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Й.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2018 8:30
617 Гражданско дело No 10938/2018, 7 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.В.В.,
Г.В.Д.
    15.10.2018 8:30
618 Гражданско дело No 8695/2018, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2018 9:00
619 ЧГД No 9819/2018, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ С.Г.Г.,
С.М.Г.,
Г.М.Й.
  15.10.2018 9:00
620 ЧГД No 13277/2018, 7 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.Д.К. Д.И.К.   15.10.2018 9:00
621 Гражданско дело No 13614/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Х.Р.,
Д.Н.Р.
    15.10.2018 9:00
622 Гражданско дело No 10710/2018, 7 състав Делба РОДИ-07 ООД С.Б.П.   15.10.2018 9:30
623 Гражданско дело No 13475/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.Г.,
И.А.Г.
    15.10.2018 9:30
624 Гражданско дело No 12899/2018, 7 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.А.А. Д.М.А.   15.10.2018 10:00
625 Гражданско дело No 17635/2017, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.С. П.А.С.   15.10.2018 10:30
626 Гражданско дело No 10779/2018, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.П.П.,
К.В.И.
В.И.Г.   15.10.2018 10:30
627 Гражданско дело No 13952/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     15.10.2018 13:00
628 Гражданско дело No 733/2018, 20 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Ю.А. П.М.Т.   15.10.2018 13:30
629 Гражданско дело No 1985/2018, 20 състав Искове по КЗ С.Г.Г.,
М.К.К.
ЗК ЛЕВ ИНС АД   15.10.2018 13:30
630 Гражданско дело No 6519/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Л.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2018 13:30
631 Гражданско дело No 6949/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ К.О.М.   15.10.2018 13:30
632 Гражданско дело No 10185/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Д.С.Р.   15.10.2018 13:30
633 ЧГД No 11902/2018, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     15.10.2018 13:45
634 Гражданско дело No 2174/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Д.М.И.   15.10.2018 14:00
635 Гражданско дело No 10077/2018, 34 състав Делба К.Н.Ж. Д.Р.П.   15.10.2018 14:00
636 Гражданско дело No 10505/2018, 34 състав Иск за установяване на трудов стаж М.Д.Я. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   15.10.2018 14:00
637 Гражданско дело No 10845/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     15.10.2018 14:00
638 Гражданско дело No 13674/2018, 51 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права М.Т.И.,
К.А.Г.
    15.10.2018 14:00
639 Гражданско дело No 10870/2017, 34 състав Делба А.В.В.,
А.В.В.
И.А.М.   15.10.2018 14:30
640 Гражданско дело No 15865/2017, 20 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Й.Р.Й. КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО-ОБЩИНА ВАРНА   15.10.2018 14:30
641 Гражданско дело No 2057/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРО-КОР ЕООД ДАНИ 20002 ЕООД   15.10.2018 14:30
642 Гражданско дело No 2185/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Т.С.   15.10.2018 14:30
643 Гражданско дело No 8613/2018, 20 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.-Д.Н. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВАРНА   15.10.2018 14:30
644 Гражданско дело No 10146/2015, 20 състав Делба Г.Р.П.,
И.Г.П.,
Р.Г.П.,
Д.С.Н.
М.Т.С.,
С.К.С.,
Т.К.С.,
Ж.П.Л.
  15.10.2018 15:00
645 Гражданско дело No 13207/2017, 20 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС А.С.Т.,
С.С.,
В.Ю.Л.,
НИКЕЯ ТОП 905 ЕООД,
НИКЕЯ ТОП 906 ЕООД,
АРМИНА 02 ООД
РЕШЕНИЯ НА ОС НА ЕС НА НИКЕЯ ПАРК К.К.ЧАЙКА УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ 20   15.10.2018 15:00
646 Гражданско дело No 2925/2018, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Р.Т.,
В.Ж.Й.,
П.М.П.,
Н.Н.Й.
Е.Й.Е.,
Я.Щ.Я.
  15.10.2018 15:00
647 Гражданско дело No 13599/2016, 34 състав Делба Н.Б.Н. Г.А.Н.   15.10.2018 15:30
648 Гражданско дело No 17617/2017, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.М.Б. Д.Н.Ч.   15.10.2018 15:30
649 Гражданско дело No 427/2006, 26 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.А.С.,
Р.Л.С.,
А.Л.С.
СТРОИТЕЛНА КЪЩА УНИКАТ ООД   16.10.2018 9:00
650 Гражданско дело No 12538/2018, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.М.П. М.К.П.   16.10.2018 9:00
651 Гражданско дело No 8220/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.Б. С.И.С.   16.10.2018 9:30
652 Гражданско дело No 5317/2018, 26 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Д.П.Й. К.Н.Й.   16.10.2018 10:15
653 Гражданско дело No 9601/2015, 26 състав Делба С.К.Х. И.Т.Д.,
К.И.Д.
  16.10.2018 11:00
654 Гражданско дело No 4367/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Н.Р. А.И.Р.   16.10.2018 13:00
655 Гражданско дело No 5772/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.-Д.М. ЕТ ТОНИСТРОЙ ЕООД   16.10.2018 13:00
656 Гражданско дело No 12581/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.Д.,
Ю.Д.Д.
    16.10.2018 13:00
657 Гражданско дело No 13038/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Я.Й.,
Б.Д.Н.
    16.10.2018 13:00
658 Гражданско дело No 13109/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Я.М.,
М.Н.Б.
    16.10.2018 13:00
659 Гражданско дело No 19133/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЕТСТРОЙ ЕООД ЗИД ГРУП ООД   16.10.2018 13:30
660 Гражданско дело No 1292/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.О.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 13:30
661 Гражданско дело No 3770/2018, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 13:30
662 Гражданско дело No 4311/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ САНО И ПИ СИ ЕООД М.С.С.   16.10.2018 13:30
663 Гражданско дело No 4632/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Я.В.Ж.   16.10.2018 13:30
664 Гражданско дело No 6005/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 13:30
665 Гражданско дело No 6054/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 13:30
666 Гражданско дело No 6778/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.В.К. Н.Л.К.   16.10.2018 13:30
667 Гражданско дело No 8694/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Х.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 13:30
668 Гражданско дело No 6085/2017, 35 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи В.Ц.Н. С.Й.А.   16.10.2018 14:00
669 Гражданско дело No 4645/2018, 31 състав Искове по КЗ Б.П.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   16.10.2018 14:00
670 Гражданско дело No 5674/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.М.С. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   16.10.2018 14:00
671 Гражданско дело No 6880/2018, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2018 14:00
672 Гражданско дело No 12400/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.И.,
Р.И.И.
    16.10.2018 14:00
673 Гражданско дело No 2477/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД А.Н.М.   16.10.2018 14:30
674 Гражданско дело No 3539/2018, 31 състав Делба С.В.С. И.Б.С.   16.10.2018 14:30
675 Гражданско дело No 4872/2018, 31 състав Искове за недействителност на правни сделки В.Е.К. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   16.10.2018 14:30
676 Гражданско дело No 5749/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Ц.Г.Ц.   16.10.2018 14:30
677 Гражданско дело No 6215/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.В.Г. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД   16.10.2018 14:30
678 Гражданско дело No 6859/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.Н. С.Д.М.   16.10.2018 14:30
679 Гражданско дело No 8219/2018, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД   16.10.2018 14:30
680 Гражданско дело No 1054/2015, 35 състав Делба В.С.М.,
М.С.Г.
П.С.М.,
К.Н.Д.,
Н.Н.Д.
  16.10.2018 15:00
681 Гражданско дело No 9349/2016, 35 състав Делба В.С.М.,
М.С.Г.
П.С.М.,
С.М.М.,
П.М.И.,
С.Г.И.,
Б.В.М.,
В.Д.М.,
Л.С.И.,
Е.А.Г.,
Я.А.К.,
Г.А.Х.,
М.А.М.,
В.В.К.,
В.Д.К.,
Д.С.Б.,
А.С.Б.
  16.10.2018 15:00
682 Гражданско дело No 2814/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.П.С.   16.10.2018 15:00
683 Гражданско дело No 5999/2018, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Л.П. С.П.П.   16.10.2018 15:00
684 Гражданско дело No 8615/2018, 31 състав Искове по ЗЗДискр. Т.И.С. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   16.10.2018 15:00
685 Гражданско дело No 8689/2018, 31 състав Искове по ЗОДОВ Д.К.М. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   16.10.2018 15:00
686 Гражданско дело No 18088/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ   16.10.2018 15:30
687 Гражданско дело No 4692/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.В. А.С.С.   16.10.2018 15:30
688 Гражданско дело No 11785/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.К.П.     16.10.2018 16:00
689 Гражданско дело No 3787/2018, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.П.М. Л.Г.М.   17.10.2018 9:00
690 Гражданско дело No 11929/2016, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. С.В.С.   17.10.2018 9:15
691 Гражданско дело No 16960/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.Н.Н.   17.10.2018 9:15
692 Гражданско дело No 4627/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.М.К. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   17.10.2018 9:30
693 Гражданско дело No 7313/2018, 48 състав Искове по КЗ Д.И.С. ЗК ЛЕВ ИНС АД   17.10.2018 9:30
694 Гражданско дело No 9256/2018, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БОДИЕС ТРЕЙДИНГ ЕООД И.К.К.   17.10.2018 9:30
695 Гражданско дело No 9457/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2018 9:30
696 Гражданско дело No 1108/2018, 48 състав Делба Ц.Л.М. И.Д.Т.,
С.М.И.,
К.Н.Г.,
Г.Н.Г.
  17.10.2018 10:00
697 Гражданско дело No 2065/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Г.,
С.Г.С.,
П.Г.М.
И.С.Н.,
В.И.Н.,
Г.И.Н.
  17.10.2018 10:00
698 Гражданско дело No 4924/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.Н.Н.   17.10.2018 10:00
699 Гражданско дело No 10178/2018, 48 състав Искове по ЗОДОВ Д.Н.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   17.10.2018 10:30
700 Гражданско дело No 3111/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   17.10.2018 11:00
701 Гражданско дело No 1251/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ч.У. Р.П.К.   17.10.2018 13:30
702 Гражданско дело No 3956/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Б.Ш.   17.10.2018 13:30
703 ЧГД No 5606/2018, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     17.10.2018 13:30
704 Гражданско дело No 6020/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2018 13:30
705 Гражданско дело No 10168/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АРСЕНАЛ-73 ЕООД   17.10.2018 13:30
706 Гражданско дело No 10177/2018, 19 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение З.С.В. ОБЩИНА ВАРНА   17.10.2018 13:30
707 Гражданско дело No 11082/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2018 13:30
708 Гражданско дело No 7574/2017, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД М.Е.Б.   17.10.2018 14:00
709 Гражданско дело No 8602/2017, 16 състав Искове по КЗ А.Я.А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   17.10.2018 14:00
710 Гражданско дело No 10415/2017, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Н.Д.К.,
Д.К.К.Д.,
К.К.К.
  17.10.2018 14:00
711 Гражданско дело No 3645/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД РИЙС-СТРОЙИНВЕСТ ООД   17.10.2018 14:00
712 Гражданско дело No 5025/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРИЙН ТРЕЙД 2009 ЕООД АГРОБРОКЕР ГРУП ЕООД   17.10.2018 14:00
713 Гражданско дело No 5889/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД ТРАНС ЛОГИСТИК 2017 ЕООД   17.10.2018 14:00
714 Гражданско дело No 9811/2018, 46 състав Искове по КЗ М.К.Н. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   17.10.2018 14:00
715 Гражданско дело No 12056/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.Г. А.К.Г.   17.10.2018 14:00
716 Гражданско дело No 13050/2017, 16 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС А.П.И.,
АРМИНА 02 ООД,
НИКЕЯ ПАРК
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС НИКЕЯ ПАРК КК ЧАЙКА, УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ 20   17.10.2018 14:30
717 Гражданско дело No 15465/2017, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЕРОИСК ЕООД РАЙЪНЕЪР ДЕЗИГНЕЙТИД АКТИВИТИ КЪМПАНИ RYANAIR DAC   17.10.2018 14:30
718 Гражданско дело No 19339/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   17.10.2018 14:30
719 Гражданско дело No 2748/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Д.Л.Е. С.Г.Л.   17.10.2018 14:30
720 Гражданско дело No 6847/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Б.Д.В.   17.10.2018 14:30
721 Гражданско дело No 19335/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД М.Н.М.   17.10.2018 15:00
722 Гражданско дело No 1922/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Й.А. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ   17.10.2018 15:00
723 Гражданско дело No 3325/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Л.Щ.,
П.И.Щ.,
ПРИМОРСКА ПОПУЛЯРНА БИЗНЕС-КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Е.Ш.А.,
К.П.Б.
  17.10.2018 15:00
724 Гражданско дело No 13977/2017, 16 състав Искове по КЗ Д.И.А. ЗД БУЛ ИНС АД   17.10.2018 15:30
725 Гражданско дело No 18089/2017, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Щ.А.,
С.Щ.Г.,
З.А.С.
ОБЩИНА ВАРНА   17.10.2018 15:30
726 Гражданско дело No 3585/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ТРОШЕВО БЛ.74 Ж.А.Н.   17.10.2018 15:30
727 Гражданско дело No 8719/2018, 46 състав Искове по КЗ Д.И.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   17.10.2018 15:30
728 Гражданско дело No 13894/2010, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.П.Р. Д.Т.Д.Р.   17.10.2018 16:00
729 Гражданско дело No 6469/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ ЕООД О.-Ф.И.В.-С.С. ЕТ   18.10.2018 9:40
730 Гражданско дело No 13469/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.Б.,
П.Р.П.
    18.10.2018 9:40
731 Гражданско дело No 6759/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.И.И.   18.10.2018 9:50
732 Гражданско дело No 4842/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРО ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД АЙСБЕРГ-БВ ЕООД   18.10.2018 10:00
733 Гражданско дело No 2520/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВРОТУРС ЕООД КУХНЕНСКИ РАЙ ЕООД   18.10.2018 10:10
734 Гражданско дело No 16652/2017, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.П.Д.Л.   18.10.2018 10:20
735 Гражданско дело No 6861/2018, 40 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.Г.В.,
Г.И.Г.В.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   18.10.2018 10:30
736 Гражданско дело No 14432/2017, 40 състав Облигационни искове между съсобственици В.А.Б. Н.Д.Д.,
А.Д.Д.
  18.10.2018 10:50
737 Гражданско дело No 6483/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Т.Н. Д.Д.Н.   18.10.2018 11:00
738 Гражданско дело No 3961/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ю.С.С.   18.10.2018 11:10
739 Гражданско дело No 4104/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТАБИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ПРОДЪКТ АЙДЕНТИФИКЕЙШЪН ЕНД ИНСПЕКШЪН ЕООД ИСТ 90 ООД   18.10.2018 11:10
740 Гражданско дело No 294/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака А.О.С. П.В.Б.   18.10.2018 11:20
741 Гражданско дело No 2403/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Й.И.Г.   18.10.2018 13:30
742 Гражданско дело No 3183/2018, 10 състав Искове по КЗ С.В.Г. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   18.10.2018 13:45
743 Гражданско дело No 13502/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.10.2018 13:50
744 Гражданско дело No 2725/2018, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 О.Н.С.,
Н.В.С.
СПЕДИЯ ЕООД   18.10.2018 14:00
745 Гражданско дело No 3476/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД ТРАНСБОЛГАРПРОМ ЕООД   18.10.2018 14:00
746 Гражданско дело No 19403/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение И.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   18.10.2018 14:10
747 Гражданско дело No 5842/2016, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Х.С. Д.В.   18.10.2018 14:20
748 Гражданско дело No 3333/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.И.Х.   18.10.2018 14:20
749 Гражданско дело No 2987/2018, 11 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Т.А. НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   18.10.2018 14:30
750 Гражданско дело No 2982/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД М.Г.Й.   18.10.2018 14:40
751 Гражданско дело No 4956/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЮРОПИЪН СЪПЛАЙ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД   18.10.2018 14:50
752 ЧГД No 18094/2017, 11 състав Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ АГРОСТАНДАРТ-2004 ЕООД     18.10.2018 15:00
753 Гражданско дело No 3888/2018, 10 състав Искове по КЗ И.К.А. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.10.2018 15:00
754 Гражданско дело No 554/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   18.10.2018 15:15
755 Гражданско дело No 12845/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     18.10.2018 15:15
756 Гражданско дело No 2409/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.И.Н.,
К.П.Н.
И.П.Н.   18.10.2018 15:25
757 Гражданско дело No 17467/2017, 11 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Й.Б. П.Й.Х.   18.10.2018 16:00
758 Гражданско дело No 12372/2018, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака И.С.Б. Ж.С.Б.   19.10.2018 8:30
759 Гражданско дело No 12578/2018, 12 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.А.К.     19.10.2018 8:30
760 Гражданско дело No 13724/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.А.Н.,
М.К.Н.
    19.10.2018 8:30
761 Гражданско дело No 3329/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.Д.А.   19.10.2018 9:00
762 Гражданско дело No 4025/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.С.С.   19.10.2018 9:00
763 Гражданско дело No 4466/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.А.   19.10.2018 9:00
764 Гражданско дело No 5274/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.С.И.   19.10.2018 9:00
765 Гражданско дело No 5525/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РЕМЕДИУМ ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-Д-Р ЛИСИЧКОВА ЕООД   19.10.2018 9:00
766 ЧГД No 9161/2018, 21 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. М.С.К.,
К.М.К.
    19.10.2018 9:00
767 Гражданско дело No 428/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.И.Л.,
Е.М.Л.
И.А.Р.   19.10.2018 9:30
768 Гражданско дело No 2729/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.С.П.   19.10.2018 9:30
769 Гражданско дело No 5023/2018, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.Д.Д. З.Б.Г.,
Г.М.Г.
  19.10.2018 9:30
770 Гражданско дело No 8932/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   19.10.2018 9:30
771 Гражданско дело No 12904/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Т. Н.Т.М.   19.10.2018 9:30
772 Гражданско дело No 13853/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. З.Ц.Д.     19.10.2018 9:30
773 Гражданско дело No 13866/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Б.И.,
М.Р.И.
    19.10.2018 9:30
774 Гражданско дело No 13867/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Д.Д.,
Д.С.Д.
    19.10.2018 9:30
775 Гражданско дело No 16755/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.К.Н.,
Н.К.Н.,
В.Й.К.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ   19.10.2018 10:00
776 Гражданско дело No 1941/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.Г.М.   19.10.2018 10:00
777 Гражданско дело No 1992/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Б.И.Б.   19.10.2018 10:00
778 Гражданско дело No 5428/2018, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.Р. Р.Ю.Р.   19.10.2018 10:00
779 Гражданско дело No 6204/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД А.С.К.   19.10.2018 10:00
780 Гражданско дело No 6877/2018, 18 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС А.А.К.,
Г.А.Б.
ЗКПУ ТРАКИЯ-94   19.10.2018 10:00
781 Гражданско дело No 11332/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2018 10:00
782 Гражданско дело No 11794/2018, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.П.Д. П.Д.И.   19.10.2018 10:00
783 Гражданско дело No 3181/2016, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   19.10.2018 10:30
784 Гражданско дело No 6387/2018, 18 състав Искове по ЗОДОВ Т.А.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   19.10.2018 10:30
785 Гражданско дело No 6397/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.А.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2018 10:30
786 Гражданско дело No 6531/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.А.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2018 10:30
787 Гражданско дело No 3878/2018, 18 състав Искове по КЗ Д.И.С. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   19.10.2018 11:00
788 Гражданско дело No 5288/2018, 18 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ОБЩИНА ВАРНА   19.10.2018 11:00
789 Гражданско дело No 10121/2018, 12 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Г.М. М.Г.М.,
М.Е.М.
  19.10.2018 11:00
790 Гражданско дело No 16568/2017, 12 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Е.М.Ц. Л.К.К.   19.10.2018 11:30
791 Гражданско дело No 2677/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.М.С. Х.И.И.   19.10.2018 11:30
792 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   19.10.2018 13:30
793 Гражданско дело No 6760/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.И.И.   19.10.2018 13:30
794 Гражданско дело No 7168/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Д.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2018 13:30
795 Гражданско дело No 11934/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Й.В. М.Д.В.   19.10.2018 13:30
796 Гражданско дело No 12088/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.В.Щ. Ю.Н.Щ.   19.10.2018 13:30
797 Гражданско дело No 13512/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.К.,
Г.В.В.
    19.10.2018 13:30
798 Гражданско дело No 310/2018, 33 състав Искове по КЗ А.П.П. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   19.10.2018 14:00
799 Гражданско дело No 1697/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Л.Л. М.Ж.А.   19.10.2018 14:00
800 Гражданско дело No 1954/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.В.Я.   19.10.2018 14:00
801 Гражданско дело No 2824/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Д.К.   19.10.2018 14:00
802 Гражданско дело No 3984/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ЧЕРНО МОРЕ АД   19.10.2018 14:00
803 Гражданско дело No 5521/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.И.И.   19.10.2018 14:00
804 Гражданско дело No 15617/2017, 33 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.БАЛИК 4 СОФИЯ-ТК ООД   19.10.2018 14:30
805 Гражданско дело No 16355/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Ц.Е.,
Е.П.П.
А.Ц.Е.,
Р.С.Е.,
С.А.Е.,
Ц.А.Е.,
С.Д.П.,
Е.К.А.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  19.10.2018 14:30
806 Гражданско дело No 19321/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Д.Л.Д.   19.10.2018 14:30
807 Гражданско дело No 1280/2018, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Ф.К. В.С.К.   19.10.2018 14:30
808 Гражданско дело No 2524/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2018 14:30
809 Гражданско дело No 18832/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕМИР ООД Р.Н.К.   19.10.2018 15:00
810 Гражданско дело No 3881/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р. ЗЛАТЕН ВЕК 82 ЕООД   19.10.2018 15:00
811 Гражданско дело No 15650/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.М.,
Д.И.М.,
Д.И.М.,
Л.А.В.,
Л.П.В.
В.Д.К.,
Й.Г.К.
  19.10.2018 15:30
812 Гражданско дело No 19546/2017, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.М.И. М.Г.И.   19.10.2018 15:30
813 Гражданско дело No 2571/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕХНОБИЛД ИНВЕСТИЦИИ ЕООД Р.И.Д.   19.10.2018 15:30
814 Гражданско дело No 2587/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ИНТЕЙК ЕООД СМ БГ ЕООД   19.10.2018 15:30
815 Гражданско дело No 18344/2017, 33 състав Искове по КЗ Й.П.П. ЗК ЛЕВ ИНС АД   19.10.2018 16:00
816 Гражданско дело No 1820/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Д.Д.,
А.Д.Д.,
Ю.Т.П.,
Д.Б.С.
В.А.Б.   19.10.2018 16:00
817 Гражданско дело No 4695/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Т.Д.Н.   19.10.2018 16:00
818 Гражданско дело No 14956/2017, 33 състав Облигационни искове между съсобственици Т.Г.М. Ю.В.Д.   19.10.2018 16:30