РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 21.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 16203/2017, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Л.А. СИ ПИ БИ ООД   21.3.2018 9:00
2 Гражданско дело No 19250/2017, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.И.И. Д.С.Д.   21.3.2018 9:00
3 Гражданско дело No 424/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 9:00
4 Гражданско дело No 621/2018, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Й.В.,
С.В.К.
В.К.К.   21.3.2018 9:00
5 Гражданско дело No 3111/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   21.3.2018 9:30
6 Гражданско дело No 9617/2017, 25 състав Делба М.Д.Н. П.Д.П.   21.3.2018 9:30
7 Гражданско дело No 14735/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ В.П.В.   21.3.2018 9:30
8 Гражданско дело No 17733/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕГУСТОС ТРЕЙД ЕООД ПЛОД КОМЕРС ВАРНА ООД   21.3.2018 9:30
9 Гражданско дело No 10714/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.П.М.   21.3.2018 10:00
10 Гражданско дело No 15210/2017, 25 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ О.Г.Г. ИНТЕРМЕТАЛ ООД   21.3.2018 10:00
11 Гражданско дело No 17787/2017, 48 състав Искове по КЗ ПЛАНИНА 2010 ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   21.3.2018 10:00
12 Гражданско дело No 3407/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.И.,
Г.Д.И.
    21.3.2018 10:00
13 Гражданско дело No 10421/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД И.Ц.Ж.,
Б.С.Б.
  21.3.2018 10:30
14 Гражданско дело No 11929/2016, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. С.В.С.   21.3.2018 11:00
15 Гражданско дело No 8676/2017, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Д. Х.П.Щ.   21.3.2018 11:30
16 Гражданско дело No 15868/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИМОНА-04 ООД ИСТ 90 ООД   21.3.2018 13:00
17 Гражданско дело No 19139/2017, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Г.С. НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГР.СОФИЯ   21.3.2018 13:00
18 Гражданско дело No 18448/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.-С.Н. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:15
19 Гражданско дело No 13663/2016, 16 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. МИГЕН ЕООД   21.3.2018 13:30
20 Гражданско дело No 17630/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
21 Гражданско дело No 19360/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение И.В.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   21.3.2018 13:30
22 Гражданско дело No 19382/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   21.3.2018 13:30
23 Гражданско дело No 19384/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
24 Гражданско дело No 19544/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.П.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
25 Гражданско дело No 263/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Ф.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
26 Гражданско дело No 2905/2018, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Я.,
Ч.С.Я.
    21.3.2018 13:30
27 Гражданско дело No 7161/2016, 19 състав Делба К.Й.А. Р.Й.Ч.,
К.И.Ч.
  21.3.2018 13:40
28 Гражданско дело No 18823/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.О.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:50
29 Гражданско дело No 1414/2016, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД И.Б.К.   21.3.2018 14:00
30 Гражданско дело No 7921/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД В.С.К.   21.3.2018 14:00
31 Гражданско дело No 11323/2017, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗСК-ДЕВНЯ АД БИЛДИНКС КОМЕРС ЕООД   21.3.2018 14:00
32 Гражданско дело No 13964/2017, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.А. ОБЩИНА ВРАНА   21.3.2018 14:00
33 Гражданско дело No 18504/2017, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Г.И. Я.Р.Р.   21.3.2018 14:00
34 Гражданско дело No 19320/2017, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОДОРОВ АД ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД   21.3.2018 14:00
35 ЧГД No 3193/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     21.3.2018 14:00
36 ЧГД No 3528/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     21.3.2018 14:00
37 Гражданско дело No 12943/2017, 19 състав Делба П.С.Б. Т.Д.Б.,
Д.Н.Б.,
К.М.Р.
  21.3.2018 14:10
38 Гражданско дело No 15328/2016, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Н.Г.Х.   21.3.2018 14:30
39 Гражданско дело No 10411/2017, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Г.К. Л.С.П.   21.3.2018 14:30
40 Гражданско дело No 11862/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ТОМСОН ГРАД ООД ДУНИДА ЕООД   21.3.2018 14:30
41 Гражданско дело No 18446/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 14:30
42 Гражданско дело No 18490/2017, 46 състав Искове по КЗ В.П.К. ЗД БУЛ ИНС АД   21.3.2018 14:30
43 Гражданско дело No 9810/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД В.Т.Д.,
М.К.В.
  21.3.2018 14:35
44 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.,
Н.С.Д.
  21.3.2018 14:45
45 Гражданско дело No 15203/2016, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.П.,
Я.И.П.,
И.Д.И.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
ТРЕЙДФАРМА ЕООД,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  21.3.2018 15:00
46 Гражданско дело No 16616/2016, 19 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Ф.П.Д. М.Г.Н.   21.3.2018 15:00
47 Гражданско дело No 13637/2017, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Н.О. 777 ООД,
ФАМ БИЛДИНГ ООД
  21.3.2018 15:00
48 Гражданско дело No 15350/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Х.И. К.М.К.   21.3.2018 15:00
49 Гражданско дело No 18031/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:00
50 Гражданско дело No 7236/2017, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.А.П. М.Г.П.   21.3.2018 15:30
51 Гражданско дело No 15411/2017, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Т.М. С.Б.С.   21.3.2018 15:30
52 Гражданско дело No 18482/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:30
53 Гражданско дело No 19386/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:30
54 Гражданско дело No 2505/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.С. Ж.Т.М.   21.3.2018 15:30
55 Гражданско дело No 6616/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Г.,
Д.Д.Н.,
С.И.Т.,
Н.И.С.,
Т.Д.Д.
И.З.К.,
Д.С.К.
  21.3.2018 16:00
56 Гражданско дело No 14175/2016, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗАРА-Е ООД БГ ВКУС ПРОДУКТИ ЕООД,
Р.Х.Р.,
Р.П.Г.
  22.3.2018 9:50
57 Гражданско дело No 15667/2017, 40 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.3.2018 10:20
58 Гражданско дело No 15998/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Н.М. ЧЕРНО МОРЕ АД   22.3.2018 10:30
59 Гражданско дело No 16204/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Ф.И. ЮНИОН ИВКОНИ ООД   22.3.2018 10:40
60 Гражданско дело No 15406/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.В.Л. МОБИЛТЕЛ ЕАД   22.3.2018 10:50
61 Гражданско дело No 12486/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Д.Г.П.   22.3.2018 11:00
62 Гражданско дело No 9033/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Б.,
Р.Н.Д.
Л.А.В.,
Р.А.В.,
А.Й.В.
  22.3.2018 11:20
63 Гражданско дело No 7501/2016, 40 състав Искове по ЗОДОВ В.Х.Т. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   22.3.2018 11:30
64 Гражданско дело No 15616/2017, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.С.С. Г.И.П.   22.3.2018 11:40
65 Гражданско дело No 19349/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение О.Р.И. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД   22.3.2018 13:30
66 Гражданско дело No 10694/2017, 21 състав Искове по КЗ Й.В.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   23.3.2018 9:00
67 Гражданско дело No 12562/2017, 21 състав Искове по КЗ М.Р.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 9:00
68 Гражданско дело No 14456/2017, 21 състав Искове по КЗ В.К.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   23.3.2018 9:00
69 Гражданско дело No 16360/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.П.С.   23.3.2018 9:00
70 Гражданско дело No 17624/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Ц.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
71 Гражданско дело No 18166/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
72 Гражданско дело No 19142/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.З.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
73 Гражданско дело No 19387/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Х.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
74 Гражданско дело No 12550/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.Г.Х.   23.3.2018 9:30
75 Гражданско дело No 14078/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.С. БУТИК ХАУС ЕООД   23.3.2018 9:30
76 Гражданско дело No 14091/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 716-НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ А.С.-Б.Х. ЕТ   23.3.2018 9:30
77 Гражданско дело No 14761/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.А.К.   23.3.2018 9:30
78 Гражданско дело No 15469/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Г.Д.   23.3.2018 9:30
79 Гражданско дело No 15509/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД Н.К.А.   23.3.2018 9:30
80 Гражданско дело No 16972/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.И.Н.В. ХОРОС ГК ЕООД   23.3.2018 9:30
81 Гражданско дело No 19195/2017, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Г. Х.С.К.   23.3.2018 9:30
82 Гражданско дело No 2514/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.С.И.     23.3.2018 9:30
83 Гражданско дело No 2681/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Д.А.,
Щ.С.Щ.А.
    23.3.2018 9:30
84 Гражданско дело No 5611/2016, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.Г.Ж.,
К.И.К.
В.Г.В.,
Г.И.Г.В.
  23.3.2018 10:00
85 Гражданско дело No 8699/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.К.Т. Н.Х.Т.   23.3.2018 10:00
86 Гражданско дело No 15911/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Г.М. Д.В.С.   23.3.2018 10:00
87 Гражданско дело No 17051/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:00
88 Гражданско дело No 17349/2017, 18 състав Искове по КЗ Р.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   23.3.2018 10:00
89 Гражданско дело No 17746/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.С.Я. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   23.3.2018 10:00
90 Гражданско дело No 17965/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.Д.   23.3.2018 10:00
91 Гражданско дело No 18163/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.А.Д. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   23.3.2018 10:00
92 Гражданско дело No 19350/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение А.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 10:00
93 Гражданско дело No 19374/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Й.Н.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 10:00
94 Гражданско дело No 8168/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКО КОМФОРТ 33 ЕООД МЕРКУРИЙ-ПАШАНОВ ООД   23.3.2018 10:30
95 Гражданско дело No 8598/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П.,
П.Т.П.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   23.3.2018 10:30
96 Гражданско дело No 13538/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Д.П. Д.В.Н.   23.3.2018 10:30
97 Гражданско дело No 13987/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.С.Ф.   23.3.2018 10:30
98 Гражданско дело No 16280/2017, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.Т.И. ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:30
99 Гражданско дело No 17623/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОМНИКАР АУТО ООД БОЛГАРИЯ ТАКСИ ООД   23.3.2018 10:30
100 Гражданско дело No 17744/2017, 18 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Т.К. ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:30
101 ЧГД No 18659/2017, 43 състав Производства за спиране на въвод МАКСИ ТРАНС ЕООД АИППМПДП Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД,
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД,
ЕНЕА АД
  23.3.2018 10:30
102 Гражданско дело No 18856/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 10:30
103 Гражданско дело No 19271/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака С.П.А. А.Т.А.   23.3.2018 10:30
104 Гражданско дело No 300/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Р.,
М.М.Р.
    23.3.2018 10:30
105 Гражданско дело No 784/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Й.,
Д.О.Й.
    23.3.2018 10:30
106 Гражданско дело No 1453/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.И. А.Х.С.   23.3.2018 10:30
107 Гражданско дело No 16196/2017, 11 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 10:40
108 Гражданско дело No 14937/2014, 18 състав Делба Г.С.М. Т.П.Л.   23.3.2018 11:00
109 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  23.3.2018 11:00
110 Гражданско дело No 16827/2017, 12 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Х.И. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   23.3.2018 11:00
111 Гражданско дело No 19369/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 11:00
112 Гражданско дело No 19373/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение В.Х.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 11:00
113 Гражданско дело No 1340/2018, 43 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Е.А.А.,
Г.М.М.
    23.3.2018 11:00
114 Гражданско дело No 1457/2018, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.М.Д.     23.3.2018 11:00
115 Гражданско дело No 1795/2018, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Г.К. А.В.А.   23.3.2018 11:00
116 Гражданско дело No 1797/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.Г. В.М.Ш.   23.3.2018 11:00
117 Гражданско дело No 13541/2017, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.В. Р.Д.В.   23.3.2018 11:10
118 Гражданско дело No 9735/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.П. ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД   23.3.2018 11:20
119 Гражданско дело No 11209/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АН ГРУП БГ ООД НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
Е.Т.Е.
  23.3.2018 11:30
120 Гражданско дело No 16896/2017, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Х.Й.П. П.С.К.   23.3.2018 11:30
121 Гражданско дело No 18845/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.М.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 11:30
122 Гражданско дело No 18863/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 11:30
123 Гражданско дело No 2908/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.Д.,
Т.В.Д.
    23.3.2018 11:30
124 Гражданско дело No 2927/2018, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.К.Р. И.М.И.   23.3.2018 11:30
125 ЧГД No 19002/2017, 39 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. В.Ю.Б.,
Р.Ю.Б.
    23.3.2018 13:00
126 Гражданско дело No 559/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Х.М.     23.3.2018 13:15
127 Гражданско дело No 14186/2016, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.И.,
Р.И.Д.,
Д.И.Д.
ДЖИ ДЖИ ПИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД-ВАРНА   23.3.2018 13:30
128 Гражданско дело No 17886/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.И.,
И.В.Т.
В.Т.Т.   23.3.2018 13:30
129 Гражданско дело No 17984/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 13:30
130 Гражданско дело No 18336/2017, 42 състав Искове за трудово възнаграждение С.М. ТОП СЕЙЛ ООД   23.3.2018 13:30
131 Гражданско дело No 19356/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Д.А.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 13:30
132 Гражданско дело No 973/2015, 9 състав Делба А.В.И. А.А.В.   23.3.2018 14:00
133 Гражданско дело No 12851/2016, 42 състав Делба В.Н.А.,
И.Я.А.
Л.И.Н.,
А.Д.Н.,
В.Д.Н.
  23.3.2018 14:00
134 Гражданско дело No 16520/2016, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. М.Г.И.   23.3.2018 14:00
135 Гражданско дело No 521/2017, 42 състав Делба С.К.Й.,
Т.Г.А.
С.И.Д.,
Й.И.С.,
Ц.И.К.,
З.П.К.
  23.3.2018 14:00
136 Гражданско дело No 16889/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Р.И.   23.3.2018 14:00
137 Гражданско дело No 923/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.А.К. Н.Н.А.   23.3.2018 14:00
138 ЧГД No 1798/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИФТ ГРОУП ЛТД   23.3.2018 14:00
139 Гражданско дело No 4969/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.С.   23.3.2018 14:30
140 Гражданско дело No 14965/2017, 9 състав Искове по КЗ В.В.В. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   23.3.2018 14:30
141 Гражданско дело No 15870/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД Х.Г.Х.,
Н.Г.Х.
  23.3.2018 14:30
142 Гражданско дело No 16202/2017, 39 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.С.Ч.,
И.Г.Ч.,
С.Г.Ч.
ЕЛЕКТРА ТРАНС ГЛОБЪЛ ООД   23.3.2018 14:30
143 Гражданско дело No 2799/2018, 39 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Т.Г. Г.Й.Г.   23.3.2018 14:30
144 Гражданско дело No 15195/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.М.К.   23.3.2018 15:00
145 Гражданско дело No 18651/2017, 42 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Л.С.К. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   23.3.2018 15:00
146 Гражданско дело No 18810/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 15:00
147 Гражданско дело No 19144/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 15:00
148 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   23.3.2018 15:30
149 Гражданско дело No 13311/2017, 42 състав Искове по КЗ Н.П.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 15:30
150 Гражданско дело No 1441/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     23.3.2018 15:30
151 Гражданско дело No 1443/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     23.3.2018 15:30
152 Гражданско дело No 18898/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.3.2018 16:00
153 Гражданско дело No 2740/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
154 Гражданско дело No 2741/2018, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
155 Гражданско дело No 2742/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
156 Гражданско дело No 838/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
157 Гражданско дело No 2737/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
158 Гражданско дело No 2739/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
159 Гражданско дело No 2743/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
160 Гражданско дело No 2738/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 11:30
161 Гражданско дело No 2744/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 11:30
162 Гражданско дело No 747/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.С.,
К.И.С.
    26.3.2018 13:00
163 Гражданско дело No 852/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Р.И.,
Р.И.К.,
Р.Р.К.
    26.3.2018 13:00
164 Гражданско дело No 1503/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Б.,
И.Н.Б.
    26.3.2018 13:00
165 Гражданско дело No 6212/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД РЕН ГАЙ 08 ЕООД,
Г.Р.Г.
  26.3.2018 13:10
166 Гражданско дело No 12497/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.К.Х. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ЕОС МАТРИКС ЕООД
  26.3.2018 13:20
167 Гражданско дело No 11337/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.3.2018 13:30
168 Гражданско дело No 16677/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП И.Б.М.   26.3.2018 13:30
169 Гражданско дело No 18032/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.В.А.   26.3.2018 13:30
170 Гражданско дело No 19188/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.А. АЙКАРТ АД   26.3.2018 13:30
171 Гражданско дело No 978/2018, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕКОН-91 ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   26.3.2018 13:30
172 Гражданско дело No 3676/2017, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Б.Г.Г.,
В.Г.Б.
  26.3.2018 14:00
173 Гражданско дело No 9182/2017, 41 състав Делба М.Щ.М. Г.И.А.,
С.И.Б.
  26.3.2018 14:00
174 Гражданско дело No 12951/2017, 20 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД ПАРИТЕТ ТРАНСЕКСИМ ЕООД,
Р.А.
  26.3.2018 14:00
175 Гражданско дело No 14436/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Д.Д.Ц.   26.3.2018 14:00
176 Гражданско дело No 16282/2017, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АЛДИОНГРАМ ЕООД   26.3.2018 14:00
177 Гражданско дело No 18609/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.Д.,
Н.К.К.
К.Н.К.   26.3.2018 14:00
178 Гражданско дело No 746/2018, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Р.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.3.2018 14:00
179 Гражданско дело No 7392/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Й.Д.Г.   26.3.2018 14:30
180 Гражданско дело No 7868/2017, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.К.Б. ИНТЕРКОМ ГРУП ООД   26.3.2018 14:30
181 Гражданско дело No 10666/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МЛАДОСТ А.З.П.Д.П.Д.-Р.Т.Т. ЕТ   26.3.2018 14:30
182 Гражданско дело No 17460/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.М.В. И.А.М.   26.3.2018 14:30
183 Гражданско дело No 18844/2017, 20 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.И.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   26.3.2018 14:30
184 Гражданско дело No 10923/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАРАН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   26.3.2018 15:00
185 Гражданско дело No 11498/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака З.И.Й. П.М.Й.   26.3.2018 15:00
186 Гражданско дело No 15920/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД   26.3.2018 15:00
187 Гражданско дело No 17309/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение М.А.А.М. СТРУМА ИМОТИ ООД   26.3.2018 15:00
188 Гражданско дело No 1111/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. В.Д.В.,
И.К.И.,
Й.Н.Г.
  26.3.2018 15:30
189 Гражданско дело No 9044/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРИКОР ЕООД ОМЕГА-НН ООД   26.3.2018 15:30
190 Гражданско дело No 9722/2017, 20 състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Д.М.Д. Р.Р.Х.,
Г.С.Г.,
А.Г.Х.,
Н.Р.Г.,
МИГ МАРКЕТ ООД,
М.Д.Н.,
Г.И.Н.
  26.3.2018 15:30
191 Гражданско дело No 12256/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Ж.Л.Д.   26.3.2018 15:30
192 Гражданско дело No 7525/2011, 41 състав Делба И.П.В.,
Д.К.В.
ОБЩИНА ВАРНА,
Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.,
А.Г.Г.,
И.Р.Г.
  26.3.2018 16:00
193 Гражданско дело No 11972/2017, 34 състав Искове по КЗ Д.С.Д. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   26.3.2018 16:00
194 Гражданско дело No 11491/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Д.Р. Т.Б.К.   26.3.2018 16:30
195 Гражданско дело No 16096/2017, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.И. И.Г.И.   27.3.2018 9:00
196 Гражданско дело No 19278/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
197 Гражданско дело No 24/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
198 Гражданско дело No 264/2018, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
199 Гражданско дело No 8927/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Т.С.С.   27.3.2018 9:30
200 Гражданско дело No 19048/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Н.Д. Я.Д.Д.   27.3.2018 9:30
201 Гражданско дело No 232/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Д.С. К.Х.Й.   27.3.2018 9:30
202 Гражданско дело No 1435/2018, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.П. М.М.Л.   27.3.2018 9:30
203 Гражданско дело No 5969/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.Б.,
М.Ю.Б.,
М.Ю.Б.
Н.Т.Р.,
К.Т.К.,
П.Р.И.,
К.Р.И.
  27.3.2018 10:00
204 Гражданско дело No 11797/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД В.Г.Н.   27.3.2018 10:00
205 Гражданско дело No 11982/2017, 26 състав Искове по КЗ З.И.И. ЗД БУЛ ИНС АД   27.3.2018 10:00
206 Гражданско дело No 14937/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Т.З.   27.3.2018 10:00
207 Гражданско дело No 17310/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕДА-ИЛИЯ ДАНЕВ ЕООД ИРАДА-1 ООД   27.3.2018 10:00
208 Гражданско дело No 17864/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Г.П.Д.   27.3.2018 10:00
209 Гражданско дело No 1030/2018, 26 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.И.Н. МБАЛ ВАРНА ЕООД   27.3.2018 10:00
210 ЧГД No 3192/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     27.3.2018 10:00
211 Гражданско дело No 3337/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Г.,
Ж.А.Г.
    27.3.2018 10:00
212 Гражданско дело No 7711/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД З.Д.К.,
Д.И.К.
  27.3.2018 10:30
213 Гражданско дело No 13119/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Е.Я. В.М.Я.   27.3.2018 10:30
214 Гражданско дело No 14069/2017, 26 състав Делба К.Н.К. Х.М.К.   27.3.2018 10:30
215 Гражданско дело No 15506/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АНОНС 94 АД ДЕТЕЛИНА ПАРК ХОТЕЛ ВАРНА ООД   27.3.2018 10:30
216 Гражданско дело No 19270/2017, 26 състав Искове за трудово възнаграждение П.Н.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   27.3.2018 10:30
217 Гражданско дело No 3971/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.П. З.И.П.   27.3.2018 11:00
218 Гражданско дело No 11854/2017, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.В.Р. Й.Т.С.   27.3.2018 11:00
219 Гражданско дело No 17403/2017, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.Й. Р.Г.Й.   27.3.2018 11:00
220 Гражданско дело No 18083/2017, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
221 Гражданско дело No 18617/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Е.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
222 Гражданско дело No 18854/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
223 Гражданско дело No 28/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
224 Гражданско дело No 1685/2018, 49 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Т.Д. ОБЩИНА АКСАКОВО   27.3.2018 11:30
225 Гражданско дело No 2130/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.М.Д.,
Д.П.Д.
    27.3.2018 11:30
226 Гражданско дело No 18445/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.С.Н.   27.3.2018 13:00
227 Гражданско дело No 18653/2017, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.А. Ж.П.А.   27.3.2018 13:00
228 Гражданско дело No 19362/2017, 24 състав Искове за трудово възнаграждение И.И.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   27.3.2018 13:00
229 Гражданско дело No 475/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Ж.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:00
230 Гражданско дело No 604/2018, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.М.В. А.Д.А.   27.3.2018 13:00
231 Гражданско дело No 1028/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Г.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:00
232 Гражданско дело No 2626/2005, 14 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.В.К.,
А.В.П.
Д.Х.М.,
З.Х.Ж.,
Л.Х.С.,
Х.П.Х.,
С.П.Х.
  27.3.2018 13:30
233 Гражданско дело No 6553/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ И.А.И.   27.3.2018 13:30
234 Гражданско дело No 11224/2017, 14 състав Делба С.М.С. К.С.А.   27.3.2018 13:30
235 Гражданско дело No 19283/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:30
236 Гражданско дело No 19388/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:30
237 ЧГД No 484/2018, 14 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.А.К.     27.3.2018 13:30
238 Гражданско дело No 12437/2015, 35 състав Делба Е.Л.С. Х.П.М.   27.3.2018 14:00
239 Гражданско дело No 12693/2017, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   27.3.2018 14:00
240 Гражданско дело No 13287/2017, 14 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС О.В.Л.,
Т.П.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА ФОРТУНА КЕЙП 2 УЛ.ПЕТЪР ПЕТРОВ 11,
Т.Н.Г.
  27.3.2018 14:00
241 Гражданско дело No 520/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.П.Й. П.Й.Й.   27.3.2018 14:00
242 Гражданско дело No 1362/2018, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Я.Д.Д. Д.Я.Д.   27.3.2018 14:00
243 Гражданско дело No 3190/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.В.К.,
Д.Г.К.
    27.3.2018 14:00
244 Гражданско дело No 6275/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДИАН ООД ОБЩИНА ВАРНА   27.3.2018 14:30
245 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   27.3.2018 15:00
246 Гражданско дело No 8176/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.П.Р. ВОЯДЖ ЕР ЕООД   27.3.2018 15:00
247 Гражданско дело No 12937/2017, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Л.М. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД   27.3.2018 15:30
248 Гражданско дело No 14360/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Ч.Ч. ФАРАОН ЕООД   27.3.2018 15:30
249 Гражданско дело No 2371/2017, 35 състав Искове по КЗ Г.Ч.Г. ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ   27.3.2018 16:00
250 Гражданско дело No 10429/2017, 35 състав Искове по КЗ П.К.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   27.3.2018 16:00
251 Гражданско дело No 2692/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.
П.Г.Г.,
И.В.Г.
  27.3.2018 16:30
252 Гражданско дело No 18349/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АГРОКУЛТУРИ КОРПОРАЦИЯ ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   28.3.2018 9:30
253 Гражданско дело No 18907/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Л.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 9:30
254 Гражданско дело No 19199/2017, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗСК-ДЕВНЯ АД ГРИФИД ХОЛИ ЕООД   28.3.2018 9:30
255 Гражданско дело No 7527/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.Я. Ю.С.С.   28.3.2018 10:00
256 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   28.3.2018 10:00
257 Гражданско дело No 749/2018, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.И.Й. Й.Х.Й.   28.3.2018 10:00
258 Гражданско дело No 17794/2017, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.Е.Н. ОБЩИНА ВАРНА   28.3.2018 10:30
259 Гражданско дело No 17616/2017, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Ж.Ж. Р.Й.С.,
Н.Р.С.
  28.3.2018 11:00
260 Гражданско дело No 3324/2017, 48 състав Искове по КЗ КЪЩА ЕЛИ ЕООД ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД,
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД
  28.3.2018 11:30
261 Гражданско дело No 1251/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ч.У. Р.П.К.   28.3.2018 13:00
262 Гражданско дело No 17350/2017, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.П.     28.3.2018 13:30
263 Гражданско дело No 17855/2017, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Н.С.,
Й.Х.А.
    28.3.2018 13:30
264 ЧГД No 33/2018, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.3.2018 13:30
265 Гражданско дело No 4391/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение А.Д.М. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
266 Гражданско дело No 4392/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.Д.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
267 Гражданско дело No 4413/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Ч. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
268 Гражданско дело No 2521/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Л.С. Я.Л.Я.   28.3.2018 14:30
269 Гражданско дело No 16756/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Т.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
270 Гражданско дело No 16772/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.М.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
271 Гражданско дело No 17473/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
272 Гражданско дело No 7569/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Л. Х.И.К.,
Х.Й.К.,
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ
  28.3.2018 15:30
273 Гражданско дело No 14370/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Й.М.К.   28.3.2018 15:30
274 Гражданско дело No 9582/2016, 16 състав Делба Л.Ц.П.,
С.С.П.
М.В.П.   28.3.2018 16:00
275 Гражданско дело No 17612/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.А.В. В.К.В.   28.3.2018 16:00
276 Гражданско дело No 17317/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Н. Х.К.Н.   29.3.2018 9:40
277 Гражданско дело No 18830/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.Х. К.Т.Х.   29.3.2018 9:40
278 Гражданско дело No 17797/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.3.2018 9:50
279 Гражданско дело No 17030/2010, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.И.Т. Г.С.Г.   29.3.2018 10:00
280 Гражданско дело No 13762/2017, 8 състав Искове по КЗ Я.А.Я. ЗК ЛЕВ ИНС АД   29.3.2018 10:00
281 ЧГД No 16106/2017, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.3.2018 10:00
282 Гражданско дело No 16359/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД О.Р.С.   29.3.2018 10:10
283 Гражданско дело No 13131/2017, 40 състав Искове по КЗ Х.Я.М. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 10:20
284 Гражданско дело No 15708/2017, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Р.Г. Д.А.М.   29.3.2018 10:30
285 Гражданско дело No 19352/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Н.Т.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.3.2018 10:30
286 Гражданско дело No 19372/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение В.Д.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.3.2018 10:30
287 Гражданско дело No 2721/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.М.Д.,
Т.К.Д.
К.К.Д.   29.3.2018 10:30
288 Гражданско дело No 13322/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ВАЛЕРИЯ-3 ООД   29.3.2018 10:40
289 Гражданско дело No 16259/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД И.К.З.   29.3.2018 10:50
290 Гражданско дело No 17342/2017, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Д.,
С.В.Д.,
В.В.Д.
И.Н.Д.   29.3.2018 11:00
291 Гражданско дело No 10485/2017, 40 състав Облигационни искове от/срещу владелец А.Р.Д. Й.С.Д.   29.3.2018 11:10
292 Гражданско дело No 5741/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Н.Г.К.,
Т.Т.К.,
Т.Н.А.
  29.3.2018 11:30
293 Гражданско дело No 8317/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.В.П.   29.3.2018 13:30
294 Гражданско дело No 17487/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.3.2018 13:30
295 Гражданско дело No 980/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.3.2018 13:30
296 Гражданско дело No 1688/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.3.2018 13:30
297 Гражданско дело No 2736/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ж.И.П.,
К.П.П.
    29.3.2018 13:30
298 Гражданско дело No 2977/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Т.А.,
А.С.А.
    29.3.2018 13:30
299 Гражданско дело No 9277/2017, 30 състав Искове по КЗ С.Н.С.,
А.Д.М.
ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 14:00
300 Гражданско дело No 10855/2017, 10 състав Делба М.С.С. К.Д.С.   29.3.2018 14:00
301 Гражданско дело No 14074/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД А.К.С.   29.3.2018 14:00
302 Гражданско дело No 15910/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.П. М.В.И.   29.3.2018 14:00
303 Гражданско дело No 17213/2017, 10 състав Искове по КЗ Ж.И.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 14:00
304 Гражданско дело No 18103/2017, 30 състав Искове по КЗ ЕКОХИМ ПЛАСТИК ООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   29.3.2018 14:00
305 Гражданско дело No 15140/2017, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.И.,
М.Д.И.
Д.И.Д.   29.3.2018 14:30
306 Гражданско дело No 17580/2017, 10 състав Искове по КЗ Е.С.Г.,
С.П.Л.
ЗД БУЛ ИНС АД   29.3.2018 14:30
307 Гражданско дело No 18440/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.И.Х.,
Б.К.Х.,
Д.Е.М.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   29.3.2018 14:30
308 Гражданско дело No 18442/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение И.М.И. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД   29.3.2018 14:30
309 Гражданско дело No 3580/2017, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. СИНГ ТРАНС ЕООД   29.3.2018 15:00
310 Гражданско дело No 14144/2017, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.С.И. ОБЩИНА ВАРНА   29.3.2018 15:00
311 Гражданско дело No 15335/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Х.Х.К.   29.3.2018 15:00
312 Гражданско дело No 16851/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.И. Г.Й.Х.   29.3.2018 15:00
313 Гражданско дело No 17228/2017, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Х.И. Б.В.А.   29.3.2018 15:00
314 Гражданско дело No 4402/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Д.В. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.3.2018 15:30
315 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   29.3.2018 15:30
316 Гражданско дело No 2339/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.С.Д.,
К.Н.Д.,
П.Н.Д.,
Е.Н.Д.
Н.Т.Д.   29.3.2018 16:00
317 Гражданско дело No 2722/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.С.С.,
Б.И.С.,
С.И.С.
И.С.С.   29.3.2018 16:00
318 Гражданско дело No 15703/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.М.   30.3.2018 13:00
319 Гражданско дело No 17880/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Г.Б.   30.3.2018 13:00
320 Гражданско дело No 18483/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:00
321 ЧГД No 1027/2018, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.3.2018 13:25
322 Гражданско дело No 16004/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.А.И.   30.3.2018 13:30
323 Гражданско дело No 16573/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:30
324 Гражданско дело No 17352/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИПОН-2002 ЕООД БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД   30.3.2018 13:30
325 Гражданско дело No 18650/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:30
326 Гражданско дело No 3116/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.К.Ц.,
П.В.Й.,
К.В.Й.
В.Ч.Й.   30.3.2018 13:30
327 Гражданско дело No 10716/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА КРЕДИТ ООД И.Л.Д.   30.3.2018 14:00
328 Гражданско дело No 12935/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ММ ПЕТРОЛИУМ ЕООД ЕКО-2015 ЕООД   30.3.2018 14:00
329 Гражданско дело No 14076/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД М.Д.Ж.   30.3.2018 14:00
330 Гражданско дело No 14364/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Й.И. ФАРАОН ЕООД   30.3.2018 14:00
331 Гражданско дело No 18911/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:00
332 Гражданско дело No 19463/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:00
333 Гражданско дело No 1994/2018, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Й.К. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАДТНИ ХОРА ГЕРГАНА-ДСХ И ДПЛФУ   30.3.2018 14:00
334 Гражданско дело No 16089/2016, 33 състав Облигационни искове между съсобственици В.Н.Р.,
Л.Н.Й.,
З.Н.К.,
Д.Н.М.,
Б.Г.К.,
Н.И.М.
М.Н.И.,
Г.Н.К.
  30.3.2018 14:30
335 Гражданско дело No 16342/2016, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Л.П.Б.   30.3.2018 14:30
336 Гражданско дело No 16199/2017, 9 състав Делба Д.Х.Д.,
Х.Д.Д.
Н.Д.В.,
М.С.В.
  30.3.2018 14:30
337 Гражданско дело No 16937/2017, 39 състав Искове по КЗ Р.Н.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   30.3.2018 14:30
338 Гражданско дело No 19470/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:30
339 Гражданско дело No 407/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:30
340 Гражданско дело No 2029/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД Й.Г.М.   30.3.2018 15:00
341 Гражданско дело No 15728/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ц.Г.Г.     30.3.2018 15:00
342 Гражданско дело No 17370/2017, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.П.Ч. ОБЩИНА ВАРНА   30.3.2018 15:00
343 Гражданско дело No 17991/2017, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Д.Д.     30.3.2018 15:00
344 Гражданско дело No 19385/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Т.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 15:00
345 Гражданско дело No 18522/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.3.2018 15:30
346 Гражданско дело No 7181/2017, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Д.И.,
Д.П.А.
П.Л.А.   30.3.2018 15:45
347 Гражданско дело No 4619/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Р.П.,
С.С.И.
АЙЛ ЪФ ГОЛД ООД   30.3.2018 16:00