РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 13.7.2018г. до 13.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
З.Л.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.
  13.7.2018 9:00
2 Гражданско дело No 3363/2018, 43 състав Искове по КЗ Д.И.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   13.7.2018 9:00
3 Гражданско дело No 4699/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 9:00
4 Гражданско дело No 5442/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 9:00
5 Гражданско дело No 5901/2018, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.П.П. В.Д.И.   13.7.2018 9:00
6 Гражданско дело No 6589/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД СТИЙЛИМПЕКС ООД   13.7.2018 9:00
7 Гражданско дело No 11965/2017, 21 състав Делба Л.Х.И. В.Х.И.,
В.С.Е.,
М.Л.Е.М.,
Д.Л.Е.
  13.7.2018 9:30
8 Гражданско дело No 16755/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.К.Н.,
Н.К.Н.,
В.Й.К.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ   13.7.2018 9:30
9 Гражданско дело No 17804/2017, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.В.В.,
Л.С.А.
С.Й.А.   13.7.2018 9:30
10 Гражданско дело No 2588/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.С.Й. Д.Д.Й.   13.7.2018 9:30
11 Гражданско дело No 3569/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД И.М.В.   13.7.2018 9:30
12 Гражданско дело No 18909/2017, 21 състав Искове по КЗ И.В.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   13.7.2018 10:00
13 Гражданско дело No 2404/2018, 21 състав Искове по ЗОДОВ В.П.Б. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   13.7.2018 10:00
14 Гражданско дело No 4267/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.П.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 10:00
15 Гражданско дело No 7685/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.К.,
К.И.К.
    13.7.2018 10:00
16 Гражданско дело No 10349/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Д.,
С.В.С.
    13.7.2018 10:00
17 Гражданско дело No 9282/2016, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.А.Х.,
С.Н.Р.Х.
Е.Г.С.   13.7.2018 10:30
18 Гражданско дело No 4715/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 10:30
19 Гражданско дело No 5798/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 10:30
20 Гражданско дело No 8921/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.М.Д. М.П.Д.,
Е.М.Н.
  13.7.2018 10:30
21 Гражданско дело No 6559/2017, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. М.Н.Н.,
К.Н.Т.,
М.Н.С.,
П.Н.Т.П.
  13.7.2018 11:00
22 Гражданско дело No 15649/2017, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.И.,
С.М.И.,
Д.А.И.,
Д.А.И.
М.Т.П.С.   13.7.2018 11:00
23 Гражданско дело No 2460/2018, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Р.Р. В.Р.Р.   13.7.2018 11:30
24 Гражданско дело No 9267/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ф.М.М.,
И.И.М.
    13.7.2018 11:30
25 Гражданско дело No 16835/2017, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ КТМ ЕКС ЕООД   13.7.2018 13:00
26 Гражданско дело No 1589/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.П.В. А.М.З.   13.7.2018 13:00
27 Гражданско дело No 1956/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Р.Р.   13.7.2018 13:00
28 Гражданско дело No 3362/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АВРОРА-93 ЕООД Б.-Б.Б. ЕТ,
Б.П.Б.
  13.7.2018 13:00
29 Гражданско дело No 8673/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.С.,
Ц.А.Г.
    13.7.2018 13:00
30 Гражданско дело No 9800/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.А.,
А.М.М.
    13.7.2018 13:10
31 Гражданско дело No 18347/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Н.Т. И.К.И.,
С.Д.Ж.
  13.7.2018 13:30
32 Гражданско дело No 521/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ КОНСУЛТ ЕООД К.Д.Т.   13.7.2018 13:30
33 Гражданско дело No 3171/2018, 9 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.П.Я. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   13.7.2018 13:30
34 Гражданско дело No 3482/2018, 31 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД К.Х.Я.   13.7.2018 13:30
35 Гражданско дело No 4118/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 13:30
36 Гражданско дело No 5015/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Н.Ц.,
А.П.Ц.
    13.7.2018 13:30
37 Гражданско дело No 5815/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.-Н.М. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   13.7.2018 13:30
38 Гражданско дело No 7614/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.К.,
Р.И.К.
    13.7.2018 13:30
39 Гражданско дело No 9176/2018, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.В.К.     13.7.2018 13:30
40 Гражданско дело No 9801/2018, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.П.,
И.Л.Т.
    13.7.2018 13:30
41 Гражданско дело No 2290/2013, 9 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Т.Д.Р.,
Д.П.Р.
К.П.Р.   13.7.2018 14:00
42 Гражданско дело No 9859/2015, 31 състав Делба Ж.Н.П.,
Ж.М.П.
М.М.П.   13.7.2018 14:00
43 Гражданско дело No 10325/2016, 42 състав Делба Д.Н.Й. Я.Н.Й.,
Щ.Я.Т.Й.
  13.7.2018 14:00
44 Гражданско дело No 15410/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.И.,
Т.Р.Ч.
Д.Х.К.,
Г.К.П.
  13.7.2018 14:00
45 Гражданско дело No 18731/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Г.Д. Н.Д.П.,
Н.И.П.
  13.7.2018 14:00
46 Гражданско дело No 923/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.А.К. Н.Н.А.   13.7.2018 14:00
47 Гражданско дело No 1234/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.Ж.Г.,
Т.Г.Г.
  13.7.2018 14:00
48 Гражданско дело No 3620/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 14:00
49 Гражданско дело No 7526/2018, 39 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ВАНХИЛ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВАРНА   13.7.2018 14:00
50 Гражданско дело No 8190/2018, 39 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.К.Г.,
С.Д.Г.,
Е.С.Г.
Е.С.Г.   13.7.2018 14:00
51 Гражданско дело No 10204/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Е.С.С.   13.7.2018 14:30
52 Гражданско дело No 18418/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.И. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   13.7.2018 14:30
53 Гражданско дело No 19531/2017, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.А.Х. М.В.Т.   13.7.2018 14:30
54 Гражданско дело No 2000/2018, 39 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.С.П. РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ВАРНА   13.7.2018 14:30
55 Гражданско дело No 2747/2018, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.В.К. Т.Х.Д.   13.7.2018 14:30
56 Гражданско дело No 3420/2018, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Д.А.К. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1   13.7.2018 14:30
57 Гражданско дело No 3683/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Д.М.Б.   13.7.2018 14:30
58 Гражданско дело No 4121/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 СНЦ   13.7.2018 14:30
59 Гражданско дело No 8193/2017, 31 състав Делба М.А.М. Ж.Б.К.,
И.А.К.
  13.7.2018 15:00
60 Гражданско дело No 16903/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Й.Г. Д.С.С.   13.7.2018 15:00
61 Гражданско дело No 755/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Б.И. З.Х.М.   13.7.2018 15:00
62 Гражданско дело No 3519/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Л.Л. Х.С.Л.,
ОБЩИНА ВАРНА
  13.7.2018 15:00
63 Гражданско дело No 4381/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.В.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.7.2018 15:00
64 Гражданско дело No 5280/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Я.В. К.Н.В.   13.7.2018 15:00
65 Гражданско дело No 7070/2018, 9 състав Искове по СК - прекратяване на осиновяване, вкл. международно осиновяване (по взаимно съгласие) Й.Г.Й.,
Б.Й.Й.
    13.7.2018 15:00
66 Гражданско дело No 16348/2016, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД С.В.Н.   13.7.2018 15:30
67 Гражданско дело No 15344/2017, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Н.Г. Г.Т.Г.   13.7.2018 15:30
68 Гражданско дело No 15700/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Т.Й.А.,
К.А.Й.,
Е.А.Й.
Д.Ц.С.,
М.И.Д.Ц.
  13.7.2018 15:30
69 Гражданско дело No 17725/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.С.Д.,
Д.Х.Д.
И.Т.И.,
Т.Н.И.
  13.7.2018 15:30
70 Гражданско дело No 19281/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.В.А. И.К.И.,
С.Х.И.
  13.7.2018 15:30
71 Гражданско дело No 6595/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     13.7.2018 16:00
72 Гражданско дело No 7634/2017, 24 състав Делба П.Н.К. М.П.К.   16.7.2018 13:00
73 Гражданско дело No 15560/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД З.С.К.,
Г.А.А.
  16.7.2018 13:00
74 Гражданско дело No 2014/2018, 24 състав Искове по КЗ П.Й.Н. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   16.7.2018 13:00
75 Гражданско дело No 2366/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Й.Г.   16.7.2018 13:00
76 Гражданско дело No 3428/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД ПОЛИГРЕЙН ЕООД   16.7.2018 13:00
77 Гражданско дело No 5024/2018, 24 състав Искове по КЗ С.С.В. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   16.7.2018 13:00
78 Гражданско дело No 9558/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.7.2018 13:00
79 Гражданско дело No 11223/2017, 41 състав Искове по КЗ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   16.7.2018 13:30
80 Гражданско дело No 17225/2017, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАДАР ООД БИ ХЕПИ ЕООД   16.7.2018 13:45
81 Гражданско дело No 19469/2017, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права З.Е.Т. Н.Н.В.   16.7.2018 14:00
82 Гражданско дело No 3356/2018, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.В.Д. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   16.7.2018 14:00
83 Гражданско дело No 6019/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.Х. Н.А.Б.   16.7.2018 14:00
84 Гражданско дело No 7775/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.7.2018 14:00
85 Гражданско дело No 5633/2018, 41 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Д.Г.,
Д.Д.Д.
Д.Т.Д.   16.7.2018 14:15
86 Гражданско дело No 4624/2018, 41 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.И.Т. И.П.Т.   16.7.2018 14:30
87 Гражданско дело No 1821/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ БГ ЕООД А.С.П.   16.7.2018 15:00
88 Гражданско дело No 16571/2014, 24 състав Делба В.П.К. Х.Н.К.,
Н.Н.Г.,
А.Х.К.
  16.7.2018 16:00
89 Гражданско дело No 548/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   16.7.2018 16:00
90 Гражданско дело No 2405/2018, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права А.А.А. К.Б.И.   16.7.2018 16:00
91 Гражданско дело No 1246/2018, 17 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.Й.З. Р.Й.П.   17.7.2018 9:30
92 Гражданско дело No 6219/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.7.2018 9:30
93 Гражданско дело No 9202/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.М.М.,
А.М.М.
    17.7.2018 9:30
94 Гражданско дело No 9665/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Ц.И.,
Ц.С.С.
    17.7.2018 9:30
95 Гражданско дело No 13989/2016, 17 състав Делба М.Д.А.,
С.И.А.
К.М.К.   17.7.2018 10:00
96 Гражданско дело No 6380/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.7.2018 10:00
97 Гражданско дело No 827/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АМУР ПЛЮС ЕООД МААННА ЕООД   17.7.2018 10:30
98 Гражданско дело No 830/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД О.М.Д.   17.7.2018 10:30
99 Гражданско дело No 1164/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.А.Ш.,
М.П.В.,
В.П.Г.
  17.7.2018 10:30
100 Гражданско дело No 1435/2018, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.П. М.М.Л.   17.7.2018 11:00
101 Гражданско дело No 8276/2018, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Д.Х. Ж.М.К.   17.7.2018 13:30
102 Гражданско дело No 6389/2018, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.М.,
С.М.М.
М.С.М.   17.7.2018 14:30
103 Гражданско дело No 4882/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.С.С. Д.В.И.   18.7.2018 10:00
104 Гражданско дело No 4443/2018, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Й.С.С. КРЕДИХЕЛП ООД   18.7.2018 13:00
105 Гражданско дело No 1982/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Д. К.В.И.   18.7.2018 13:30
106 Гражданско дело No 4873/2018, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.Ю.Х. П.М.А.   18.7.2018 13:30
107 Гражданско дело No 9804/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.П.,
И.Д.П.
    18.7.2018 13:30
108 Гражданско дело No 10497/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.К.,
М.К.К.
    18.7.2018 13:30
109 Гражданско дело No 9535/2018, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Х.Р. Т.П.А.   18.7.2018 14:00
110 Гражданско дело No 8998/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Т.П.Х.,
Н.Н.Х.,
Д.Н.Х.
Н.Р.Х.   19.7.2018 10:00
111 Гражданско дело No 10393/2018, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     19.7.2018 10:00
112 Гражданско дело No 8722/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.К.К.,
К.П.К.
    20.7.2018 9:00
113 Гражданско дело No 9208/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.П.С.,
С.Ю.Ц.
    20.7.2018 9:00
114 Гражданско дело No 9837/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.С.,
Д.С.С.
    20.7.2018 9:00
115 Гражданско дело No 18030/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.П. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 711-ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЯНКОВА   20.7.2018 9:30
116 Гражданско дело No 2399/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Т.Я.Я.   20.7.2018 9:30
117 Гражданско дело No 10059/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.П. П.Г.Д.   20.7.2018 10:00
118 Гражданско дело No 1020/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.А.,
М.Д.А.
Е.Г.Д.   20.7.2018 13:00
119 Гражданско дело No 5614/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.7.2018 13:00
120 Гражданско дело No 4955/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.И. А.Х.И.   20.7.2018 13:30
121 Гражданско дело No 9309/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.К.,
М.С.К.
Н.В.С.   20.7.2018 13:30
122 Гражданско дело No 2918/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.А.Я. Н.А.К.   20.7.2018 14:00
123 Гражданско дело No 10062/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Н.С.,
С.А.С.
    23.7.2018 8:30
124 Гражданско дело No 9736/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 9:30
125 Гражданско дело No 9737/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 9:30
126 Гражданско дело No 748/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.И.,
П.Б.И.
ЗОО МЕДИКЪЛ ООД   24.7.2018 10:00
127 Гражданско дело No 5776/2018, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Ч.Й.П. ПАЛМ СИТИ ООД   24.7.2018 10:00
128 Гражданско дело No 4114/2018, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.М.И. В.Б.П.   24.7.2018 10:30
129 Гражданско дело No 10640/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.М.,
Ю.С.С.
    24.7.2018 10:30
130 Гражданско дело No 9985/2018, 17 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.Н. М.Г.Й.   24.7.2018 11:00
131 ЧГД No 10332/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.Р.А.,
С.Р.А.,
А.Р.Х.,
О.Р.А.
  24.7.2018 11:00
132 ЧГД No 10333/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     24.7.2018 11:00
133 Гражданско дело No 6307/2018, 24 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Л.И. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СОФИЯ   24.7.2018 13:30
134 Гражданско дело No 10507/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 13:30
135 Гражданско дело No 9324/2018, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.И.С.,
М.С.С.,
К.С.С.
С.Л.С.   24.7.2018 15:00
136 Гражданско дело No 19062/2017, 42 състав Искове по ЗОДОВ Т.С.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.7.2018 9:00
137 Гражданско дело No 492/2018, 19 състав Делба С.Х.С. Б.Л.Х.   25.7.2018 13:00
138 Гражданско дело No 1251/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ч.У. Р.П.К.   25.7.2018 13:30
139 ЧГД No 9270/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЛЮК АДСИЦ,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  25.7.2018 14:00
140 Гражданско дело No 10624/2018, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Т.И. С.Р.К.   25.7.2018 14:00
141 Гражданско дело No 8674/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ц.И.,
Д.И.И.
    26.7.2018 13:30
142 Гражданско дело No 9668/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.7.2018 13:30
143 Гражданско дело No 10339/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Ж.С.,
В.А.П.
    26.7.2018 13:30
144 Гражданско дело No 9738/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     26.7.2018 13:40
145 Гражданско дело No 10390/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     26.7.2018 13:50
146 Гражданско дело No 1903/2017, 11 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.И.М. МАКС ХИДРОТЕРМ ООД   26.7.2018 14:00
147 Гражданско дело No 1279/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Ю.А. Д.Д.Д.   27.7.2018 14:00
148 Гражданско дело No 9732/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.А.К. Н.Х.Н.   30.7.2018 8:30
149 ЧГД No 7751/2018, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.7.2018 10:00
150 Гражданско дело No 9739/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     30.7.2018 14:00
151 Гражданско дело No 9808/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.7.2018 14:00
152 Гражданско дело No 9809/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.7.2018 14:00
153 Гражданско дело No 10067/2018, 20 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.И.К.,
Н.С.С.
    30.7.2018 14:00
154 Гражданско дело No 10542/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.Л.,
Л.С.Л.,
Д.С.Л.
С.Л.Л.   30.7.2018 14:30
155 Гражданско дело No 2466/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.Д.К.,
А.Е.Н.
Е.А.Н.   3.8.2018 10:30
156 Гражданско дело No 9538/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Н.К.,
А.А.Н.,
Н.А.Н.
А.Н.А.   8.8.2018 9:00
157 Гражданско дело No 3170/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.М.С. К.М.М.   8.8.2018 10:00
158 Гражданско дело No 9467/2018, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.М.Д. Г.М.П.   8.8.2018 10:30
159 Гражданско дело No 5124/2018, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.Н.К. ВЕТИАДА ЕООД   8.8.2018 11:00
160 Гражданско дело No 9159/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Й.П.,
Н.В.С.
В.Л.С.   8.8.2018 11:00
161 Гражданско дело No 2857/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Х.П.,
Г.И.З.
И.Н.З.   9.8.2018 10:10
162 Гражданско дело No 3929/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.И.П. З.И.П.   9.8.2018 10:10
163 Гражданско дело No 5757/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.П.К. П.Й.К.   9.8.2018 10:20
164 Гражданско дело No 9213/2018, 40 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.М. МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   9.8.2018 10:30
165 Гражданско дело No 10058/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Ю.Б. М.Р.А.   10.8.2018 13:30