РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 15.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 14078/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.С. БУТИК ХАУС ЕООД   15.12.2017 9:00
2 Гражданско дело No 14943/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение М.С.Ц. ЖИТЕН КЛАС ВАРНА ООД   15.12.2017 9:00
3 Гражданско дело No 15412/2017, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.П. Й.П.П.   15.12.2017 9:00
4 Гражданско дело No 18431/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.Г.,
Г.А.Г.
    15.12.2017 9:00
5 Гражданско дело No 8675/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДВОКАДСКО ДРУЖЕСТВО АРНАУДОВ И УЗУНОВ С.К.М.Н.,
Ф.Г.Н.
  15.12.2017 9:30
6 Гражданско дело No 11489/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Д.П.Т.   15.12.2017 9:30
7 Гражданско дело No 13280/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПЪРВИ-2015 ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:30
8 Гражданско дело No 13323/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.К.Г.   15.12.2017 9:30
9 Гражданско дело No 13884/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Р.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:30
10 Гражданско дело No 13991/2017, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Л.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:30
11 Гражданско дело No 14589/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:30
12 Гражданско дело No 17062/2017, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Н.В. С.Г.В.   15.12.2017 9:40
13 Гражданско дело No 18350/2017, 11 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Т.К.,
М.Г.В.К.
    15.12.2017 9:40
14 Гражданско дело No 15657/2017, 11 състав Делба Г.С.Д. С.Г.Д.   15.12.2017 9:45
15 Гражданско дело No 15718/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.А.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:45
16 Гражданско дело No 9893/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 9:50
17 Гражданско дело No 14743/2017, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Ю.Н. Н.Ю.Н.   15.12.2017 9:50
18 Гражданско дело No 664/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Д.Й.   15.12.2017 10:00
19 Гражданско дело No 5209/2017, 11 състав Искове по КЗ Ж.Д.Н. ЗД БУЛ ИНС АД   15.12.2017 10:00
20 Гражданско дело No 6609/2017, 21 състав Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС РОУД КАФЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗД БУЛ ИНС АД   15.12.2017 10:00
21 Гражданско дело No 10280/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Д.Р.,
Р.Г.Р.
С.Т.И.   15.12.2017 10:00
22 Гражданско дело No 11410/2017, 21 състав Искове по ЗОДОВ В.И.С. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   15.12.2017 10:00
23 Гражданско дело No 12699/2017, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.Д. Б.Ц.И.   15.12.2017 10:00
24 Гражданско дело No 13634/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 10:00
25 Гражданско дело No 14519/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Х.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 10:15
26 Гражданско дело No 14176/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 10:20
27 Гражданско дело No 6273/2006, 21 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Г.Б. И.С.Р.,
Д.Г.Р.,
Г.Д.Р.,
С.Д.С.
  15.12.2017 10:30
28 Гражданско дело No 1412/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Л.Х.П. И.Т.П.   15.12.2017 10:30
29 Гражданско дело No 3047/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.И.Г.,
М.Г.Д.
  15.12.2017 10:30
30 Гражданско дело No 7332/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД М.К.М.   15.12.2017 10:30
31 Гражданско дело No 8915/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение Н.И.К. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   15.12.2017 10:30
32 Гражданско дело No 9268/2017, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.М.Д. МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД ГР.ВАРНА   15.12.2017 10:30
33 Гражданско дело No 9900/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   15.12.2017 10:30
34 Гражданско дело No 10823/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 10:30
35 Гражданско дело No 3565/2000, 21 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Р.Д.К.,
К.Г.Б.,
Л.К.К.,
Е.К.К.,
К.Ж.К.,
Л.И.В.,
Ц.С.К.,
Е.Г.К.,
И.Г.К.,
Б.Т.А.,
Р.Б.Б.,
В.Б.Г.,
ЕТ М.-Н.-Н.Н.
ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН САЮЗ,
ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
  15.12.2017 11:00
36 Гражданско дело No 12093/2016, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Ф.А. К.И.И.,
Н.А.И.
  15.12.2017 11:00
37 Гражданско дело No 11327/2017, 11 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.И.Б. КМЕТА НА РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК,
Г.Д.С.,
В.С.П.,
К.Г.А.,
М.С.З.,
С.З.З.,
М.З.З.,
М.С.Г.,
М.М.С.
  15.12.2017 11:00
38 Гражданско дело No 13117/2017, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.П.Ч.     15.12.2017 11:00
39 Гражданско дело No 15466/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.Т.,
Н.С.Т.
    15.12.2017 11:00
40 Гражданско дело No 15473/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Х.П.,
Д.Ц.П.
    15.12.2017 11:00
41 Гражданско дело No 16589/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.М.,
П.И.М.
    15.12.2017 11:00
42 Гражданско дело No 16887/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.К.,
В.С.А.
    15.12.2017 11:00
43 Гражданско дело No 425/2017, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.В. В.С.Ц.   15.12.2017 11:30
44 Гражданско дело No 7904/2017, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Д.М. Ж.Г.Д.   15.12.2017 11:30
45 Гражданско дело No 15911/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Г.М. Д.В.С.   15.12.2017 11:30
46 Гражданско дело No 16377/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Й.,
К.М.Д.,
И.М.Д.
М.И.Д.   15.12.2017 11:30
47 Гражданско дело No 6608/2017, 24 състав Искове по КЗ К.К. ЗД БУЛ ИНС АД   15.12.2017 13:00
48 Гражданско дело No 13555/2017, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Б.,
Р.Е.Т.
Е.М.Т.   15.12.2017 13:00
49 Гражданско дело No 14949/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:00
50 Гражданско дело No 15018/2017, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.П.В. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД   15.12.2017 13:00
51 Гражданско дело No 15214/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:00
52 Гражданско дело No 15662/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Л.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:00
53 Гражданско дело No 17578/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.12.2017 13:00
54 Гражданско дело No 17842/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.З.Н. Д.Х.Н.   15.12.2017 13:00
55 Гражданско дело No 6545/2017, 33 състав Искове по ЗОДОВ Д.Н.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   15.12.2017 13:10
56 Гражданско дело No 15026/2017, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.В.В. В.П.В.   15.12.2017 13:10
57 Гражданско дело No 16888/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.С.,
И.К.С.
    15.12.2017 13:10
58 Гражданско дело No 16915/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.М.,
Х.М.Н.
    15.12.2017 13:10
59 Гражданско дело No 16912/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.В.М.,
И.А.М.
    15.12.2017 13:20
60 Гражданско дело No 17902/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.Н.,
Е.Ф.А.
    15.12.2017 13:20
61 Гражданско дело No 10366/2016, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.К. А.М.М.   15.12.2017 13:30
62 Гражданско дело No 2972/2017, 39 състав Искове по КЗ И.С.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.12.2017 13:30
63 Гражданско дело No 4384/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  15.12.2017 13:30
64 Гражданско дело No 9823/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.З.К.   15.12.2017 13:30
65 Гражданско дело No 10856/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.И.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:30
66 Гражданско дело No 11415/2017, 24 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.А.М.   15.12.2017 13:30
67 Гражданско дело No 11804/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.К.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:30
68 Гражданско дело No 11856/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Б.Й.     15.12.2017 13:30
69 Гражданско дело No 11868/2017, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 13:30
70 Гражданско дело No 13690/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Н.П.     15.12.2017 13:30
71 Гражданско дело No 15918/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.Д.,
С.С.Д.
    15.12.2017 13:30
72 Гражданско дело No 17140/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Д.,
Е.К.Д.
    15.12.2017 13:30
73 Гражданско дело No 17319/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.А.,
В.А.А.
    15.12.2017 13:30
74 Гражданско дело No 18145/2017, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА Ш.Ю.С.   15.12.2017 13:30
75 Гражданско дело No 9029/2016, 9 състав Делба Г.К.Л.,
Т.Л.Л.
В.И.П.,
С.И.П.,
Д.Х.Г.
  15.12.2017 14:00
76 Гражданско дело No 310/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Х.Х.   15.12.2017 14:00
77 Гражданско дело No 6756/2017, 31 състав Искове по КЗ Х.К.Х. ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО-КЛОН СОФИЯ   15.12.2017 14:00
78 Гражданско дело No 7534/2017, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.С.,
А.А.А.,
Р.А.А.,
Х.В.Б.Д.
А.А.А.   15.12.2017 14:00
79 Гражданско дело No 7634/2017, 24 състав Делба П.Н.К. М.П.К.   15.12.2017 14:00
80 Гражданско дело No 8678/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ О.М.Д.Д. К.Й.П.   15.12.2017 14:00
81 Гражданско дело No 8913/2017, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Г.С.А. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   15.12.2017 14:00
82 Гражданско дело No 10043/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Д.Ц.   15.12.2017 14:00
83 Гражданско дело No 10938/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М.,
И.М.М.
М.М.К.   15.12.2017 14:00
84 Гражданско дело No 11480/2017, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.В.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:00
85 Гражданско дело No 12423/2017, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.С.,
П.С.С.
Н.В.С.   15.12.2017 14:00
86 Гражданско дело No 13980/2017, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Т.Д. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД   15.12.2017 14:00
87 ЧГД No 14503/2017, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ К.И.Ф.   15.12.2017 14:00
88 Гражданско дело No 15701/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     15.12.2017 14:00
89 ЧГД No 17358/2017, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     15.12.2017 14:00
90 Гражданско дело No 13317/2017, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.И.П. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   15.12.2017 14:20
91 Гражданско дело No 1525/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД Р.К.Т.   15.12.2017 14:30
92 Гражданско дело No 7517/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БУЛФОРЕСТ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:30
93 Гражданско дело No 9385/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КАЛАДОЙЧ ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:30
94 Гражданско дело No 10292/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:30
95 Гражданско дело No 10942/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:30
96 Гражданско дело No 15202/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 14:30
97 Гражданско дело No 9879/2017, 33 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   15.12.2017 15:00
98 Гражданско дело No 12702/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване БИЛАЛОВИ ПРО ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   15.12.2017 15:00
99 Гражданско дело No 12933/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 15:00
100 Гражданско дело No 13055/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.12.2017 15:00
101 Гражданско дело No 9621/2016, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.К.П. М.С.П.П.   15.12.2017 15:30
102 Гражданско дело No 9174/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД С.В. ЕТ   15.12.2017 15:30
103 Гражданско дело No 10696/2017, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Ж.Б. С.Н.К.   15.12.2017 15:30
104 Гражданско дело No 6550/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.К.Б.,
С.М.Б.
А.О.О.,
Е.Х.О.
  15.12.2017 15:45
105 Гражданско дело No 16345/2016, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Р.Ф.Г.   15.12.2017 16:00
106 Гражданско дело No 16679/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.12.2017 16:00
107 Гражданско дело No 2518/2015, 40 състав Делба П.С.С. Г.П.Л.   18.12.2017 9:30
108 Гражданско дело No 12058/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.П.М.   18.12.2017 9:30
109 Гражданско дело No 8445/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Т.К. Н.К.К.К.   18.12.2017 9:40
110 Гражданско дело No 16762/2017, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.П.,
Ж.В.И.
    18.12.2017 9:40
111 Гражданско дело No 8185/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 9:50
112 Гражданско дело No 11715/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 9:50
113 Гражданско дело No 16368/2016, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Ц.Н.Ц.   18.12.2017 10:10
114 Гражданско дело No 15654/2016, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КУЛ ООД ДОМИНАНТ-М ООД   18.12.2017 10:20
115 Гражданско дело No 4773/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.К.Д. Б.П.З.   18.12.2017 10:30
116 Гражданско дело No 5640/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 10:40
117 Гражданско дело No 5087/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СПИНИНГ 100 ЕООД ЧЕРНОМОРСКА РИБА ЕООД   18.12.2017 10:50
118 Гражданско дело No 11322/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Д.Т.   18.12.2017 11:00
119 Гражданско дело No 6511/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКСПИРИАН ЕООД А.З.З.   18.12.2017 11:10
120 Гражданско дело No 8313/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД ВИНПРОМ АЛВИНА ООД   18.12.2017 11:20
121 Гражданско дело No 4092/2016, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.В.,
Р.В.В.,
Р.В.В.,
ВИП БИЛД ЕООД
С.Д.К.,
Е.П.К.
  18.12.2017 11:30
122 Гражданско дело No 17480/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.12.2017 13:30
123 Гражданско дело No 17978/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.12.2017 13:30
124 Гражданско дело No 6133/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 14:00
125 Гражданско дело No 12695/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 14:00
126 Гражданско дело No 14068/2017, 34 състав Искове по КЗ Й.С.Я. ЗД БУЛ ИНС АД   18.12.2017 14:00
127 Гражданско дело No 14365/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2017 14:00
128 Гражданско дело No 5210/2017, 34 състав Искове по КЗ Л.З.У. ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.12.2017 14:30
129 Гражданско дело No 10811/2017, 34 състав Искове по КЗ Д.П.П. ЗД ЕВРОИНС АД   18.12.2017 14:30
130 Гражданско дело No 11972/2017, 34 състав Искове по КЗ Д.С.Д. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   18.12.2017 14:30
131 Гражданско дело No 7863/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.М.Щ.   18.12.2017 15:00
132 Гражданско дело No 9044/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРИКОР ЕООД ОМЕГА-НН ООД   18.12.2017 15:30
133 Гражданско дело No 10854/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Т.Т. В.П.К.   18.12.2017 16:00
134 Гражданско дело No 15569/2016, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.И.Н. Т.Д.П.,
А.Х.П.
  19.12.2017 9:30
135 Гражданско дело No 13873/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Й.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 9:30
136 Гражданско дело No 15147/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Р.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 9:30
137 ЧГД No 15390/2017, 26 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД     19.12.2017 9:30
138 Гражданско дело No 17214/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Т.Ц.Б.,
Д.Б.Б.
    19.12.2017 9:30
139 Гражданско дело No 17314/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.В.К.,
К.И.К.
    19.12.2017 9:30
140 Гражданско дело No 18434/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.М.С.,
С.С.С.
    19.12.2017 9:30
141 Гражданско дело No 8515/2016, 26 състав Делба П.Н.К. СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД,
М.А.К.,
М.А.К.,
Т.Й.С.,
К.Й.С.,
Г.П.К.
  19.12.2017 10:00
142 Гражданско дело No 12563/2017, 17 състав Искове по КЗ Д.Х.В. ЗД БУЛ ИНС АД   19.12.2017 10:00
143 Гражданско дело No 13219/2017, 17 състав Делба Р.К.В. Д.С.В.   19.12.2017 10:00
144 Гражданско дело No 13974/2017, 17 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.И.Н. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   19.12.2017 10:00
145 Гражданско дело No 13545/2017, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.К.В.,
С.Г.Б.
Г.Б.И.   19.12.2017 10:30
146 Гражданско дело No 15211/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 10:30
147 Гражданско дело No 4963/2017, 17 състав Делба П.Х.Г. Г.Ф.М.   19.12.2017 11:00
148 Гражданско дело No 10109/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.С. К.Т.С.   19.12.2017 11:00
149 Гражданско дело No 4676/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИН ТАЙМ ООД ПРОТЕХ ТРЕЙД ЕООД   19.12.2017 13:30
150 Гражданско дело No 10706/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.А.,
Т.А.Д.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 13:30
151 Гражданско дело No 11330/2017, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 13:30
152 Гражданско дело No 11860/2017, 24 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.И.М. САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ АД   19.12.2017 13:30
153 Гражданско дело No 12303/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.П.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 13:30
154 Гражданско дело No 12938/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Х.Р. ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   19.12.2017 13:30
155 Гражданско дело No 13978/2017, 14 състав Искове по КЗ В.Г.Н. ЗД БУЛ ИНС АД   19.12.2017 13:30
156 Гражданско дело No 14744/2017, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.С.В. С.Б.В.   19.12.2017 13:30
157 Гражданско дело No 17444/2017, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Й.Г.,
Т.Н.Г.
С.Т.А.Г.   19.12.2017 13:30
158 Гражданско дело No 17471/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Н.,
О.Н.Р.
    19.12.2017 13:30
159 Гражданско дело No 18147/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     19.12.2017 13:30
160 Гражданско дело No 6758/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД С.Н.Т.   19.12.2017 14:00
161 Гражданско дело No 7391/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.П.М.   19.12.2017 14:00
162 Гражданско дело No 11714/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 14:00
163 Гражданско дело No 11978/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.И.С.   19.12.2017 14:00
164 Гражданско дело No 12054/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.И.М.   19.12.2017 14:00
165 Гражданско дело No 12118/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД И.Х.С.   19.12.2017 14:00
166 Гражданско дело No 16237/2016, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Н.М.Р.   19.12.2017 14:30
167 Гражданско дело No 5948/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.В.И.,
И.Д.И.
Х.М.Х.   19.12.2017 14:30
168 Гражданско дело No 9171/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Б.Г.   19.12.2017 14:30
169 Гражданско дело No 9271/2017, 14 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Ц.Д.К.И. ОБЩИНА ВАРНА   19.12.2017 14:30
170 Гражданско дело No 9895/2017, 31 състав Искове по ЗОДОВ Н.Г.К. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВТОРО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА,
ОД НА МВР - ВАРНА,
ПРОКУРАТУРАТА НА РБЪЛГАРИЯ
  19.12.2017 14:30
171 Гражданско дело No 15806/2016, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Г.Д.Д.   19.12.2017 15:00
172 Гражданско дело No 1109/2017, 31 състав Павлов иск ФЪРАТ ПЛАСТИК КАУЧУК САНАЙИИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ЕЛТЕКС ГН ООД,
ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
  19.12.2017 15:00
173 Гражданско дело No 6392/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.А. ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД,
И.И.М.
  19.12.2017 15:00
174 Гражданско дело No 7968/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМАГИНЕМ ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ ЕАД   19.12.2017 15:00
175 Гражданско дело No 9187/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА С.И.Г.,
С.И.Г.
  19.12.2017 15:00
176 Гражданско дело No 10096/2017, 31 състав Искове по КЗ М.И.П. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   19.12.2017 15:00
177 Гражданско дело No 13224/2017, 14 състав Искове за трудово възнаграждение Н.Д.В. Ю.Ж.К.,
КОСЕВИ 33 ДЗЗД,
КОСЕВИ 4 ДЗЗД
  19.12.2017 15:00
178 Гражданско дело No 13321/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2017 15:00
179 Гражданско дело No 7950/2017, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.С.И.,
Д.Н.Г.
    20.12.2017 9:15
180 Гражданско дело No 17271/2017, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.П.В. В.П.В.   20.12.2017 9:15
181 Гражданско дело No 4396/2017, 48 състав Искове за трудово възнаграждение И.В.П. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  20.12.2017 10:00
182 Гражданско дело No 6715/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака И.П.Д. С.К.Д.   20.12.2017 10:00
183 Гражданско дело No 7569/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Л. Х.И.К.,
Х.Й.К.,
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ
  20.12.2017 13:00
184 Гражданско дело No 16852/2017, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.Я.,
Ч.Г.Я.
    20.12.2017 13:00
185 Гражданско дело No 17410/2017, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Д.,
М.С.Д.
    20.12.2017 13:00
186 Гражданско дело No 8115/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.-9.-Д.Д. ЕТ Н.Г.Ш.   20.12.2017 13:30
187 Гражданско дело No 14941/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Е.М. В.М.М.   20.12.2017 13:30
188 Гражданско дело No 17460/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.М.В. И.А.М.   20.12.2017 13:30
189 Гражданско дело No 17612/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.А.В. В.К.В.   20.12.2017 13:30
190 Гражданско дело No 13761/2017, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.П.Т. Д.К.Д.   20.12.2017 14:00
191 ЧГД No 16078/2017, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.12.2017 14:00
192 Гражданско дело No 17142/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Р.Р. Р.К.Р.   20.12.2017 14:00
193 ЧГД No 17465/2017, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.12.2017 14:00
194 Гражданско дело No 17967/2017, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     20.12.2017 14:00
195 ЧГД No 18657/2017, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.12.2017 14:00
196 Гражданско дело No 13288/2017, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Т.Т. Т.С.Т.   20.12.2017 14:10
197 Гражданско дело No 9386/2017, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АКВАМАРИН 99 ЕООД Р ПЛАСТ ГРУП ООД   21.12.2017 13:30
198 Гражданско дело No 17461/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.12.2017 13:30
199 Гражданско дело No 17481/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.12.2017 13:30
200 Гражданско дело No 6770/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Т.Т.П. Е.С.П.   21.12.2017 14:00
201 Гражданско дело No 15709/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Л.М.Т.     21.12.2017 14:00
202 Гражданско дело No 10866/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАДИМЕКС ДИМОВ И СИЕ ООД С.Т.Й.   21.12.2017 14:30
203 Гражданско дело No 1688/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.Г.Л.   21.12.2017 15:00
204 Гражданско дело No 9899/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Н.Н. А.Й.В.   21.12.2017 15:00
205 Гражданско дело No 2120/2017, 10 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.П.Г.,
А.П.Г.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД   21.12.2017 15:30
206 Гражданско дело No 9598/2017, 10 състав Делба Н.Х.И. Ц.Х.С.   21.12.2017 15:30
207 Гражданско дело No 11810/2017, 10 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.А.П.,
И.З.П.
З.И.П.   21.12.2017 16:00
208 Гражданско дело No 18140/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие О.И.Я. К.М.И.   21.12.2017 16:00
209 Гражданско дело No 15705/2017, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Я.К. Я.К.Я.   22.12.2017 10:00
210 Гражданско дело No 18322/2017, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Ж.И. Й.П.Ж.   22.12.2017 10:00
211 Гражданско дело No 18413/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.А.Й. Р.Г.Й.   22.12.2017 10:00
212 Гражданско дело No 13300/2017, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.С.Я.Ф. М.И.Ф.   22.12.2017 10:30
213 Гражданско дело No 17892/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Л.Д.,
Д.Б.Д.
    22.12.2017 10:30
214 Гражданско дело No 16959/2017, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.12.2017 10:00
215 Гражданско дело No 18149/2017, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.12.2017 10:00
216 Гражданско дело No 17070/2017, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Л.Д.,
Б.Д.Б.
Д.Б.Д.   28.12.2017 10:30
217 Гражданско дело No 16100/2017, 14 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.Г.П. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА   28.12.2017 11:00
218 Гражданско дело No 11847/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.12.2017 13:30
219 Гражданско дело No 16819/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.Д. Р.Н.С.   28.12.2017 13:30
220 Гражданско дело No 18321/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.С.И.,
Б.И.К.
И.М.К.   28.12.2017 14:00
221 Гражданско дело No 18541/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.С.,
В.А.С.
    29.12.2017 9:45
222 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   29.12.2017 10:00
223 Гражданско дело No 15993/2017, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.И.Д. М.К.Й.   29.12.2017 11:30