Начало ФОРМУЛЯРИ
ФОРМУЛЯРИ
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (pdf) (doc)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (pdf) (doc)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО (pdf) (doc)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН (pdf) (doc)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАВЕДЕНИ изпълнителни ДЕЛА (pdf) (doc)

 • Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на малолетни деца  (pdf) (doc)

 • Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на непълнолетни деца  (pdf) (doc)

 • Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на лица, поставени под запрещение  (pdf) (doc)

 • Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение (подава се в свободен текст)

 • Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви (подава се в свободен текст)

 • Искане на разрешение за сключване на брак от непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст (pdf) (doc)

 • Заявления за отказ от наследство (pdf) (doc)

 • Искане за изготвяне на справка за липса на образувани граждански и наказателни дела (pdf) (doc)

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (pdf) (doc)

 • ИСКАНЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (pdf) (doc)

 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ (pdf) (doc)

 • ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (pdf) (doc)

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО БРАЧНИ ДЕЛА (pdf) (doc)

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС (pdf) (doc)