Начало ДЕЖУРЕН СЪДИЯ

 

Дежурният съдия по граждански дела приема всеки работен ден от 8,30 до 11,30 ч. в зала на партерен етаж, непосредствено до пропускателния пункт. За улеснение на гражданите - на интернет страницата на Районен съд - Варна и на място в съдебната палата, са на разположение образци на формуляри от най-често постъпващите заявления/искания пред дежурния съдия.

 

Дежурният съдия  се произнася по :


Искане на разрешение за теглене на суми от детски влогове/ влогове на лица, поставени под запрещение.

Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение.

Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви.

Искане на разрешение за сключване на брак от непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст.

Заявления за отказ от наследство и други.

 

Необходими документи при издаване на разрешение от районния съд


Дежурният съдия по наказателни дела работи с органите на полицията, следствието и прокуратурата. Няма пряк досег с проблеми на граждани.