Начало МЕДИАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ


 

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

 

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата, да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

 

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Варна, а именно в:

Окръжен съд – Варна

Районен съд – Варна

Районен съд – Девня

Районен съд – Провадия.

 

Къде се намира Центъра за медиация

 

За връзка с центъра

 

Списък на медиатори

 

Що е Медиация

 

Предимства на медиацията

 

Правна рамка